Boek cover

Boek cover

In 1900 reden er nauwelijks auto’s in New York. Vervoer ging per koets. Maar in 1913 reden er bijna alleen nog auto’s. Paard en wagen waren verdwenen uit het straatbeeld. Binnen 13 jaar was de hele stad overgeschakeld op een nieuwe technologie. Volgens Tony Seba, docent aan de Universiteit van Stanford, staat ons nu weer zo’n omschakeling te wachten. In 2030 rijden we alleen nog in zelfrijdende, elektrische auto’s en is de zon onze belangrijkste energiebron. Fossiele brandstoffen kunnen simpelweg niet concurreren met deze superieure technologieën.

Tony Seba is een man met veel talenten. Hij geeft lezingen over ondernemerschap, hij doceert aan de Universiteit van Stanford en hij is een succesvol ondernemer in Silicon Valley. Tussendoor schrijft hij bestsellers. In zijn laatste boek ‚Clean Disruption of Energy and Transportation’ durft hij zelfs gewaagde toekomstvoorspellingen te doen. Volgens hem is het tijdperk van kolen, kernenergie, gas, auto’s met verbrandingsmotor en grote machtige elektriciteitsmaatschappijen in 2030 definitief voorbij. Herinner jij je het grote bedrijf Kodak nog? Precies. Op dezelfde manier als Silicon Valley deze fotoreus de nek omdraaide, zal het dat nu doen met fossiele brandstoffen.

Sterke verhalen maar wel goed onderbouwd

Foto: Martin Zellerhof, CC BY-SA 3.0

Herinner jij je Kodak nog? Foto: Martin Zellerhof, CC BY-SA 3.0

Aan het woord lijkt een auteur die wil opvallen met gewaagde toekomstvoorspellingen om zijn boeken beter te laten verkopen, maar de trends die Seba signaleert en zijn grote kennis van marktomwentelingen maken zijn verhaal veel meer dan goedkope aandachttrekkerij. Hij maakt heel aannemelijk dat de gelijktijdige opkomst van drie technologieën in combinatie met nieuwe verdienmodellen de fossiele economie naar het verleden verwijzen. Bovendien worden veel van zijn stellingen onderbouwd met andere onderzoeken zoals dit rapport over de toekomst van zonne-energie van het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Seba weet dan ook waar hij over praat. Hij bestudeert al jaren zogenaamde marktdisrupties. Treedt in een markt disruptie op, dan worden nieuwe markten gecreëerd en bestaande markten worden radicaal getransformeerd of zelfs vernietigd. Seba signaleert dit proces nu in de energiebranche door de gelijktijdige opkomst van goedkope zonne-energie, elektrisch vervoer en zelfsturende auto’s.

Zonne-energie in 2017 goedkoper dan netstroom in 80% van de wereld

Een belangrijk kenmerk van disruptie is de opkomst van goedkopere en betere technologieën dan de heersende. Zonnecellen zijn sinds 1970 200 keer goedkoper geworden en het rendement is sterk verbeterd. De markt verdubbelt dan ook elke twee jaar sinds 2000. Om je een beeld te geven wat dit betekent: in dit groeitempo voorziet zonne-energie in de totale energievraag in 2030.
De kostendaling van zonne-energie gaat ondertussen gewoon door. In 2020 zijn ze met nog eens 50% afgenomen. Het opwekken van zonne-energie op het dak is dan in Amerika goedkoper dan alleen het transport van energie vanaf een centrale bron. Dus zelfs als een energiecentrale dan tegen nul kosten produceert, wat zeer onwaarschijnlijk is, dan nog kan de energiemaatschappij niet concurreren met zonne-energie van het dak. Op dat moment is het model van centraal opgewekte stroom voorbij. We zullen dan weer een versnelling van de groei van zonne-energie zien, niet vanwege het milieu, maar simpelweg vanwege de economische kansen.

Een Tesla voor de prijs van een Alfa

Ook ziet Seba een disruptieve ontwikkeling in de opkomst van goedkope elektrische auto’s. De Tesla Model S werd in 2013 al gekozen tot de beste auto ooit, maar wie kan hem betalen? Volgens Seba zal de snelle daling in battrerijkosten zorgen dat je straks een Tesla Model S koopt voor de prijs van een middenklasser. Je hebt dan een auto met meer dan Porsche-kwaliteit voor de prijs van een Alfa. En daar stopt het niet: fabrikanten doelen er nu al op om elektrische auto’s voor 15 duizend euro op de markt te brengen.

De conventionele auto staat meestal stil, de zelfrijdende auto rijdt

Tenslotte verwacht Tony Seba dat de opkomst van de zelfrijdende auto de omwenteling in de energiemarkt compleet zal maken. In 2018 brengt Nissan de eerste zelfrijdende auto op de markt. De technologie is er klaar voor.
Conventionele auto’s staan 96% van de tijd geparkeerd. Zelfrijdende auto kunnen juist 96% van de tijd rijden. Ze brengen jou naar je werk, en vervolgens stuur je de auto weer de weg op om iemand anders te vervoeren. Zo verdien je nog iets aan je auto, in plaats van dat hij geparkeerd staat voor je kantoor of huis. Combineer dit met de opkomst van de deel-trend en het is mogelijk dat er fors minder auto’s in het straatbeeld zullen zijn. We kunnen grote parkeerplaatsen dan ombouwen tot zonnevelden zodat de stad nog meer van zijn eigen energie kan opwekken.

Heb je geen tijd om het hele boek ‚Clean Disruption in Energy and Transportation’ te lezen? Bekijk dan dit heldere en goed onderbouwde videobetoog. Het duurt 24 minuten, en begint vanaf 4:29.