Paling cyclus - Bron: Glasaal Volendam

Paling cyclus – Bron: Glasaal Volendam

Onlangs besteedde hetkanWel aandacht aan de crowdfundingsactie van Glasaal Volendam. Dit nieuwe bedrijf wil jonge paling produceren in een kweekomgeving zodat er in de toekomst geen wilde glasaal meer gevangen hoeft te worden en de natuur de gelegenheid krijgt om zich te herstellen.

Als platform zijn wij altijd op zoek naar nieuwe initiatieven voor een duurzamere wereld. Veel van onze bezoekers betwijfelen echter of Glasaal Volendam wel een echt duurzaam initiatief is. Dat bleek uit de vele reacties die wij hierover ontvingen op Facebook.

Wij waarderen de kritische houding van ons publiek zeer. Ik erken ook onmiddellijk dat onze kennis ook niet altijd toereikend is om een initiatief volledig op zijn duurzame intenties te kunnen beoordelen. We hechten daarom veel waarde aan de beoordelingen van onafhankelijke experts en instanties voor duurzaamheidskeurmerken.

Overbevissing is niet meer de grootste bedreiging

In het geval van Glasaal Volendam delen wij de mening van onze bezoekers dat het nog mooier zou zijn als het kweken van glasaal helemaal niet nodig zou zijn, omdat overbevissing niet meer aan de orde is. Zo eenvoudig lijkt het echter niet te zijn. In de nieuwsbrief van de Sustainable Eel Group, een non-gouvermentele organisatie, valt bijvoorbeeld te lezen dat overbevissing lange tijd een belangrijke oorzaak is geweest voor het uitsterven van de paling. Maar de legale visserij is inmiddels sterk aan banden gelegd. Maar nog steeds wordt het voortbestaan van de paling bedreigd. Obstakels in trekroutes zijn nu nog belangrijke problemen, zoals dijken, sluizen, enzovoorts.

Herstel palingstand door glasaal niet uit de natuur weg te vangen

Glasaal Volendam wil er daarom voor zorgen dat de palingstand kan herstellen door het wegvangen van glasaal uit de natuur te staken. Dat is namelijk wat de huidige palingkwekerijen doen. Ze kweken de in het wild gevangen glasaal op tot palingen die voor consumptie geschikt zijn.

Het is echter nog nooit gelukt om glasaal op te kweken uit palinglarven. En juist daar wil Glasaal Volendam iets aan doen. Twee onderzoekers zijn fulltime bezig om uit te zoeken hoe dit wel kan.

Goedgekeurd door instanties die welzijn dieren controleren

Hun onderzoek draait om een manier om het proces van bevruchting tot glasaal in een kweekomgeving als het ware na te bootsen. Dit wordt met grote zorg voor de palingen en op een zo natuurlijk mogelijke manier gedaan. Er worden daarom ook niet meer dan 8 vrouwelijke palingen in een bak van 700 liter zeewater gehouden. Het onderzoek is goedgekeurd door verschillende nationale instanties die voornamelijk kijken naar het welzijn van de palingen. De experimentatie protocollen zijn goedgekeurd door de Dierexperimentencommissie van de Universiteit Leiden en de NVWA.

Geen gebruik anti-biotica

Glasaal Volendam gebruikt ook geen antibiotica, alleen hormonen om voortplanting te stimuleren. Dit kun je vergelijken met hormonen die gebruikt worden bij mensen om zich te kunnen voortplanten. Na de bevruchting worden ook geen middelen gebruikt, dus bij het eten van glasaal krijg je geen antibiotica of andere middelen binnen.

Natuurlijk is Glasaal Volendam een nieuw initiatief, waarbij de volledige impact op duurzaamheid niet is vast te stellen. De werkwijze en controle door externe instanties geven bij ons echter het vertrouwen dat het een waardevol initiatief is om de stand van de glasaal te helpen. Maar wij begrijpen natuurlijk ook dat elke hetkanWel-bezoeker daar anders over kan denken.