Solteq Freshwatermill

Johnny Cay eiland, locatie eerste Freshwatermill. ©Solteq.

Het Colombiaanse eiland Johnny Cay wordt jaarlijks door 350.000 toeristen bezocht, die allen van water moeten worden voorzien. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan op een eiland zonder eigen zoetwater-voorzieningen en elektriciteit. IJs en water moeten (dagelijks) vanaf een naburig eiland worden ingevoerd. Eind 2015 komt daar verandering in, wanneer de eerste Nederlandse Solteq Freshwatermill wordt geïnstalleerd: een windmolen die 100% duurzaam, zoetwater produceert.

De Solteq Freshwatermill (de zoetwatermolen) is een Nederlandse innovatie die zout, vervuild of brak water in zoetwater om kan zetten, met behulp van uitsluitend windenergie. Dat laatste is van groot belang, gezien het toenemend tekort aan zoet (drinkbaar) water op de wereld en de manier waarop het drinkwater momenteel ontzilt wordt (van zout naar zoetwater omgezet). Zestig procent van het drinkwater wordt namelijk geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen: een energiebron die ook aan het opraken is. De ontzilting van water is daarmee verantwoordelijk voor 0,5% van het totale elektriciteitsgebruik op aarde.

Het ontziltingssysteem van de Freshwatermill, daarentegen, maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen. De hydraulische molen heeft geen motor of generator, maar functioneert volledig op windenergie. Hiermee brengt de Nederlandse onderneming Solteq een hoognodig alternatief op de markt: een volledig duurzaam waterzuiveringssysteem, die bij dagen met veel wind ook nog eens duurzame stroom produceert.

Van zout naar zoet

omgekeerde osmose

Foto: omgekeerde osmose, KoiQuestion, Flickr, CC BY-SA 2.0.

Of het nou met of zonder het gebruik van fossiele brandstoffen gebeurt: het omzetten van zout water naar zoet water verloopt meestal middels het proces van omgekeerde osmose. Hierbij wordt er zout water onder hoge druk door een semipermeabel (gedeeltelijk toegankelijk) membraam geduwd, waardoor het zout (en eventuele overige stoffen) in het water niet worden doorgelaten. Uiteindelijk blijft er zoetwater over. Ook de hydraulische windmolen van Solteq maakt gebruik van dit proces van omgekeerde osmose.

Het verschil is dat het speciale Solteq Hydro Drive System van de Freshwatermill het zout van het water scheidt met gebruik van enkel en alleen de energie die de wind aanlevert. Op deze manier is de windmolen in staat om dagelijks 450 m3 aan zoetwater (dat zijn bijna 4.000 volle badkuipen); en 0-40 kW aan duurzame stroom te produceren (afhankelijk van de hoeveelheid wind). Hierbij gaat er bovendien nauwelijks energie verloren aan het gebruik van het systeem (de efficiëntie van de Freshwatermill gaat tot 98%), in tegenstelling tot andere waterzuiveringssystemen.

Van Friesland naar Colombia

Solteq Freshwatermill

©Solteq.

In de afgelopen maanden heeft er al een pilot van de Freshwindmill in de gemeente Leeuwarden plaatsgevonden. Deze molen wordt morgenochtend, op donderdag 1 oktober, officieel gedoopt op de Dairy Campus in Leeuwarden door wethouder Henk Deinum. Eind oktober wordt de eerste molen naar Colombia verzonden, waar hij hopelijk voor het einde van het jaar op het eiland Johnny Cay operationeel wordt. In de nabije toekomst hoopt Solteq de Freshwatermill op meer eilanden en in andere zoetwater-arme regio’s operationeel te maken.