Schermafbeelding 2015-10-30 om 17.04.53De Top 15 wereldverbeterende ideeën is bekend. Een opvallend en actueel idee in de categorie ‚Veiligheid en sociale cohesie’ is Urban Village. Dit is een oplossing om autonome woonunits in leegstaand vastgoed te creëren om vluchtelingen op te vangen.

Alleen in Rotterdam staat al meer dan een miljoen m2 kantoorruimte leeg, terwijl de vraag ongeveer 100.000 m2 is. Bovendien zijn vraag en aanbod slecht op elkaar afgestemd.

Tegelijkertijd zoeken veel gemeentes op dit moment naar tijdelijke opvangmogelijkheden voor vluchtelingen en asielzoekers. Los van logistieke problemen, leidt dit ook dit sociale problemen; mensen die wachten op een huurwoning kunnen het gevoel krijgen dat ze benadeeld worden.

Snel bewoonbare kantoorruimte

Urban Village biedt hiervoor een menswaardige en snel realiseerbare oplossing. Het transformeert een lege kantoorruimte tot een dorpsplein met woonunits. Flexibele woonunits kunnen snel en goedkoop lege kantoren geschikt maken voor -tijdelijke- menswaardige opvang. De kantoren hoeven niet of nauwelijks te worden aangepast; de units zijn grotendeels autonoom. Ze kunnen bovendien eenvoudig gedemonteerd worden en op een andere locatie opnieuw opgebouwd.

Het bewoonbaar maken van kantoorruimte is in de meeste gevallen een lastige opgave. Zeker als het om een tijdelijke situatie gaat, zijn de investeringen vaak te hoog.

Urban Village beschouwt kantoorpanden niet als lege ruimtes die bewoonbaar gemaakt moeten worden, maar als ‘dragers’ voor kleine prefab woonunits. Omdat de units min of meer autonoom functioneren zijn aanpassingen aan het pand nauwelijks nodig en blijven de kosten laag.

Door de eenvoudige en flexibele constructie past Urban Village in verschillende type kantoren en kunnen de units aangepast worden aan het soort bewoning.

Volg Urban Village op weg naar misschien wel het beste idee voor een betere wereld in 2015.

Voorbeelden van de units vind je hier: www.studiomerz.nl/urban-village