Foto: E. Dronkert, Flickr, CC BY 2.0

Foto: E. Dronkert, Flickr, CC BY 2.0

Koeien horen bij ons landschap, maar ze stoten ook veel broeikasgassen uit. Hoe erg is dat eigenlijk? En wat kunnen we hier aan doen?

Het is één van de visitekaartjes van Nederland: een langgerekt weiland met vredig grazende koeien. Als de boer op zijn klompen komt kijken hoe het met zijn dieren gaat, is het plaatje compleet. Maar hoe oer-Hollands en idyllisch dit beeld ook is, runderen zorgen voor een hoge uitstoot van broeikasgassen.

Een koe heeft vier magen. Zonder te kauwen slikt hij zijn voedsel door. Als de eerste maag vol zit, komt het eerder doorgeslikte gras, stro of krachtvoer weer omhoog en herkauwt hij de boel. Er is alleen één probleem: de bacteriën in de pens van een koe zorgen ervoor dat hij niet alleen zijn voedsel omhoog boert, maar daarbij ook methaangas meeneemt. Methaan is als broeikasgas ruim twintig keer sterker dan CO2.

In de vierde maag van een koe vindt de vertering plaats. Als het dier poept of een scheet laat, komt opnieuw methaangas vrij. Een koe boert trouwens vaker dan dat hij een scheet laat. De opvatting “koeienscheten zijn schadelijk voor het milieu” klopt dus maar deels, want het zijn voornamelijk de boeren die een koe laat die methaangas naar buiten brengen.

De uitwerpselen van een koe worden gebruikt als mest. Ook daar zit een schadelijk luchtje aan. Er kan namelijk lachgas vrijkomen uit bemesting, al is dit wel afhankelijk van veel factoren, zoals de soort mest, de hoeveelheid stikstof in mest, de grondsoort en de weersomstandigheden. Als er stikstof in de grond aanwezig is, zetten bacteriën dit om in lachgas. Deze stof is als broeikasgas ruim 310 (!) keer sterker dan CO2.

Wat kunnen we doen tegen de schadelijke uitstoot van koeien? Helpt het misschien als ze een ander dieet krijgen?
Lees verder op Voor de Wereld van Morgen.