Het milieu wordt veel belast door de uitstoot die wordt veroorzaakt door autorijden. Op tijd schakelen en de bandenspanning op peil houden, zetten geen zoden aan de dijk. Denk je na over auto verkoop en wil je duurzamer rijden? Kies dan voor echte verandering en schaf een ‘groene’ auto aan. Dan komen er geen broeikasgassen, stikstofoxiden en roetdeeltjes vrij. Het rijden in zo’n auto is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee! De dure uitgaven aan benzine gaan aan je voorbij en je kunt bij de meeste, zuinige auto’s profiteren van een lage bijtelling.

Groen energielabel

Om een groene auto te kunnen kiezen, let je op het energielabel. Dit bevat informatie over de zuinigheid, het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de auto. Een zuinige auto kun je herkennen aan een groen energielabel. Het energielabel geeft de relatieve zuinigheid van een auto weer. Dit is gedaan per grootteklasse van auto’s. Anders zou een kleine auto altijd groener zijn dan een grote, omdat een grote meer energie verbruikt. Als een auto energielabel A heeft, betekent dit dat de auto 20% (of meer) zuiniger dan gemiddeld is. Energielabel A is donkergroen van kleur. Elektrische- en hybride auto’s hebben dit label.

Groene auto’s

De elektrische auto is momenteel de groene auto die het meest in opmars is. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van deze auto is voor de consumenten groter dan bijvoorbeeld een waterstofauto. De meest verkochte elektrische auto’s in 2015 waren de Renault ZOE, Nissan Leaf en Tesla Model S. De laatste heeft de grootste actieradius van alle elektrische auto’s: 502 kilometer, maar is het meest prijzig (vanaf € 66.200, inclusief accu). Voor veel particulieren is dit een te grote investering. Ook al zijn er vrijstellingen voor het betalen van aanschafbelasting en wegenbelasting. Gelukkig zijn de andere modellen goedkoper in aanschaf.

Willen we echt groen en duurzaam rijden, dan moeten we kijken naar de hele energieketen. Om een elektrische auto helemaal ‘groen’ te kunnen noemen, moet de elektriciteit ook duurzaam worden opgewekt door bijvoorbeeld windmolenparken. Naast windenergie, zijn zonne-energie en aardwarmte groen. Ook al voldoen niet alle elektrische auto’s hier aan, het is wel een stap in de goede richting. De elektrische auto heeft in ieder geval potentie om duurzaam te kunnen zijn, een brandstofauto niet.

Groen verzekeren

Een elektrische auto moet natuurlijk ook verzekerd worden. Denk bij het vergelijken van autoverzekeringen ook aan duurzaamheid. Als je het helemaal ‘groen’ wilt houden, dan kies je voor een van de groene autoverzekeringen. Een gedeelte van het premiegeld gaat dan naar duurzame projecten zoals het aanplanten van bomen om de CO2-uitstoot te compenseren.

Lees ook:
5 tips voor milieubewust autorijden