Energie opgewekt uit onuitputtelijke bronnen; dat is groene energie. Dat weten we ondertussen wel. Groen is de milieuvriendelijke variant van grijs. Grijs maakt zich schuldig aan veel CO2-uitstoot. Groen kende pieken en dalen sinds z’n komst op de energiemarkt. In 2020 moet Nederland 14% van de totale energievoorziening duurzaam opwekken. Nu zitten we rond de 6%. Er moet dus nog behoorlijk wat veranderen. Wat zal 2016 brengen voor groene energie (en dus voor het milieu)?

Motiveren voor groen

Energie-afnemers en -opwekkers worden al gemotiveerd om groene energie te kiezen. Dit wordt onder andere gedaan door middel van prijsacties. Zoals teruggave van btw op zonnepanelen en een subsidie voor Nederlandse groene-energiebedrijven die duurzaam uit eigen land leveren. In 2015 werd 64% van de huishoudens in Nederland voorzien van groene energie. Het grootste deel van die energie werd echter in het buitenland opgewekt.

Alleen groen op papier

Nederland koopt groene energie in aan de hand van Garanties van Oorsprong-certificaten, ook wel GvO’s genoemd. Hierin bestaat een hele handel. Ons land koopt de GvO’s voor lage bedragen in. Eén zo’n certificaat is een jaar geldig, mag één keer worden ingezet en bevat 1000 kWh. Helaas is deze energie voor ons alleen groen op papier. Door het inkopen van de GvO’s, mogen energiemaatschappijen hun fossiele bronnen schoon noemen. Gelukkig bestaat er ook de stroometikettering-regeling. Hierdoor staat er op je contract een etiket waarop je kunt zien waar de energie precies vandaan komt.

Inkoop niet duurzaam voor Nederland ?

In 2013 werd 36% van de stroom als groen verkocht, maar 24% hiervan kwam uit het buitenland. Niet vreemd als je bedenkt dat het makkelijker en goedkoper voor energiemaatschappijen is om GvO’s uit het buitenland te kopen dan om de groene energie op te wekken in eigen land. Om in alle groene energie-behoeften te voorzien, moeten er immers veel meer windparken apparaten die duurzame energie opwekken uit de grond schieten. Alleen zal hierdoor de CO2-uitstoot in Nederland niet reduceren en zal het percentage van duurzaam opgewekte energie in ons land blijven stagneren.

Groen uit Nederland

In Pricewise’ energievergelijker kan er sinds kort worden gekozen voor ‘alleen groen uit Nederland’. Filter je op deze functie, dan worden er in de prijsvergelijking alleen contracten van leveranciers meegenomen waarmee je 100% groen uit ons land ontvangt. Tot dusver zijn dit 15 leveranciers. Al een aantal jaar wordt er de mogelijkheid geboden om ‘alleen groen’ te vergelijken. De mate waarin mensen dit filter inschakelden, steeg in één jaar behoorlijk. In 2014 stelde 6% de filter in, in 2015 was dit percentage gestegen naar 10%.

Percentages huishoudens

In 2007 ontving bijna een derde (2,4 miljoen) van de huishoudens in Nederland groene energie. In 2011 was dit meer dan de helft, namelijk 57%. In dat jaar steeg het aantal afgeboekte GvO’s met 22%. In 2015 waren er 20.022 huishoudens die zonnepanelen lieten installeren. Hierdoor steeg het totaal aantal huishoudens met zonnepanelen met 7,7%. In datzelfde jaar koos 64% van de huishoudens voor groene energie.

Interesse in duurzaam stijgt

Het lijkt erop dat Nederlanders meer voor groene contracten kiezen. De vraag is echter wel of dit om milieubewuste redenen gebeurt, of doordat de tarieven lager zijn dan, of gelijk zijn aan, die van grijze energie. Tegenwoordig is dat namelijk vaak genoeg het geval. Opvallend is dat er vorig jaar meer geld werd besteed aan groen dan voorgaande jaren. 302 miljard euro werd er vorig jaar wereldwijd ingezet. Dit jaar heeft minister Kamp 8 miljard beschikbaar gesteld voor duurzame projecten. Normaliter was dit 3,5 miljard euro. Hieruit blijkt wel dat er veranderingen plaatsvinden in het voordeel van groen.

Onhaalbare energiedoelen

Feit is dat in 2014 slechts 5,6% van energievoorziening opgewekt werd door duurzame middelen. In 2020, dus over vier jaar, moeten we volgens afspraken in het Energieakkoord 14% van de totale voorzieningen duurzaam opwekken. Volgens de (meest gunstige) berekening zullen we in 2020 12,4% aan duurzame energie leveren. Het mag duidelijk zijn dat we dit niet halen als we hoge percentages groen uit het buitenland blijven importeren. Grote kans dus dat we in 2016 eindelijk écht veranderingen zullen zien in het opwekken van veel meer groen in Nederland.