De Tweede Kamer heeft een motie van ChristenUnie en GroenLinks aangenomen waarin een verbod op benzinescooters wordt aangekondigd. De kamer heeft hiertoe besloten omdat de benzinescooter erg vervuilend is. Gelukkig zijn elektrische scooters al een goed, bestaand alternatief. 

In de motie wordt gesproken over een verbod op alle benzinebrommers, waar ook de benzinescooters onder vallen. Met name fietsers en voetgangers hebben last van de schadelijke uitstoot van deze brommers en scooters. Uit een onderzoek van vorig jaar door I&O Research in opdracht van Milieudefensie bleek al dat zeventig procent van de stadsbewoners een verbod wil op de meest vervuilende scooters.

Verdeeldheid in de kamer

De motie werd niet unaniem aangenomen, een aantal grote partijen stemden tegen waaronder de VVD, PVV en CDA. In een eerste reactie spreekt Milieudefensie van een ‘historische motie’. “Voor het eerst staat zwart op wit dat benzinescooters verboden gaan worden. Dat is goed nieuws voor de luchtkwaliteit en dus voor onze gezondheid”, aldus Anne Knol, campagneleider Mobiliteit van Milieudefensie.

Uitstootvrije auto’s

Eerder dit jaar werd een motie aangenomen waarin werd geregeld dat vanaf 2025 alleen nog uitstootvrije auto’s verkocht mogen worden. Wanneer de benzinescooters verboden worden is nog niet bekend.