Woonpioniers is een project van drie jonge mannen die samen werken aan de wens om een hypotheekvrij dak boven hun hoofd te timmeren. Samen onderzoeken en ontwerpen ze splinternieuwe woonconcepten en idealistische toekomstplannen. We interviewden Jelte Glas al eens over de wonderschone Porta Palace. Deze week spreken we Daniël Venneman over de prachtige Indigo.

De vorm van Indigo
Een van de bijzondere ingrediënten van Indigo is haar ronde hoek. Daniël licht toe:

“Tijdens de ontwikkeling van Indigo wilde ik graag een casco ontwikkelen dat ons als zelfbouwers de maximale vrijheid geeft om er een interieur in te bouwen. De uitdaging zat hem vooral in de vorm. Als je namelijk simpelweg twee wanden met een kap erop bouwt, druk het gewicht van het dak de wanden naar buiten. Daarom wordt de verdiepingsvloer vaak gebruikt om de twee wanden met elkaar te verbinden. Maar een verplichte verdiepingsvloer staat haaks op het principe van maximale vrijheid in het interieur.”

“Ik ontdekte dat als je de hoeken van het huisje afrondt, er de mogelijkheid ontstaat om ze zodanig te verstevigen dat alle krachten goed opgevangen worden zonder dat de ruimte haar eenheid verliest. De ronde hoek is dus niet vanuit esthetiek gemotiveerd, maar vanuit een vorm die echt één is met het constructieve principe van Indigo. Dat het er dan tegelijkertijd heel ruimtelijk en zacht uitziet, daar word ik als architect natuurlijk warm van!”

Indigo Woonpioniers door Studio Prins
Een duurzaam ontwerp
Daniël zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Wij wilden dus nog wel wat meer weten over zijn ontwerp. Hij vertelde bevlogen:

“We zijn bij Woonpioniers altijd bezig om concepten te ontwikkelen waarbij we het milieu minimaal belasten met de kringlopen waar we ons bij aansluiten. Verder vinden we het belangrijk om een individuele woonconcepten te ontwikkelen die rationaal in elkaar zitten en daardoor betaalbaar blijven, maar er niet per definitie elke keer precies hetzelfde uit zien.”

“De mensen die bij ons terecht komen zijn juist op zoek naar individualiteit, specificiteit, vakmanschap en aandacht voor de plek waar ze wonen. Daarom willen we een concept te maken dat gezond, duurzaam en milieubewust is in haar basis, waarbij we tegelijkertijd heel flexibel zijn.”

“Het ontwerp bestaat uit verschillende modules die allemaal van bio-based materiaal gemaakt zijn. Door te werken met verschillende soorten modules kan je jouw huis de vorm geven die bij jou past. Zo kan je bijvoorbeeld met een klein huisje beginnen en het huis groter maken als je meer ruimte nodig hebt. Door te werken met modules kunnen we heel efficiënt materiaal gebruiken, hebben we een goede transportmobiliteit, een snelle bouwtijd, en een optimale prijs versus minimale milieu impact. De specifieke vorm van de doorsnede is tot bepaalde limieten aanpasbaar. Zo kunnen we ons ontwerp op ieders individuele situatie en (tot op zekere hoogte) op ieder budget afstemmen.”

Indigo / Woonpioniers
Een evolutie van tiny houses
Elk project begint bij Woonpioniers begint met een kort ontwerptraject. Daniël legt uit:

“We gaan uit van verschillende reeds uitgedachte systemen en beginnen vlot. Daarom onderscheiden we ons zowel van standaard producten als van reguliere architecten. Verder hebben we een grote expertise in tiny housing en veel ervaring met het ontwikkelen van compacte woonoplossingen die door een efficiënte opzet heel ruimtelijk aanvoelen. Vervolgens bezitten we ook de expertise om je huisje op een manier die bij jou past energieneutraal of zelfs zelfvoorzienend uit te rusten!”

“Omdat het zo’n flexibel concept is, hebben we met Indigo de basis gelegd voor een evolutie van tiny houses. Geen serie, maar een familie. Allemaal anders, maar toch herkenbaar en passend bij elkaar. Ons nieuwe filmpje illustreert dat volgens mij heel goed.”

De woongemeenschappen van de toekomst
Tot slot vroegen we Daniël naar zijn dromen en plannen voor de toekomst. Hij sloot af met een inspirerend toekomstplaatje:

“Onze droom is dat Indigo in deze snel veranderende, soms verwarrende wereld als bezielde thuisplaats onderdeel wordt van een nieuwe, gezonde, duurzame koers. Daarbij kijken we naar wat je als mens eigenlijk nodig hebt en werken we tegelijkertijd met nieuwe technieken op het gebied van circulariteit en zelfvoorziening.”

“Uiteindelijk gaat het ons namelijk niet zozeer om het enkele product, maar om het mogelijk maken van bezielde duurzame woongemeenschappen. Het leuke van een concept als Indigo is dat je er allerlei interessante samenstellingen mee kunt maken. Zo heeft ieder huishouden een eigen huisje, maar is het toch een familie, waarbij je bepaalde voorzieningen slim kunt delen. Op dit moment hebben we twee van dergelijke projecten onder onze hoede.”

“In 2050 hoop ik dan dat we zullen terugkijken op de huidige top-down geplande industriële huisvesting als iets van het verleden, en hebben gezien dat er langzamerhand een steeds grotere schare aan kleinschaliger eco-vriendelijke mini-community’s in en rond steden zijn ontstaan.”

Wil jij meer weten over Woonpioniers en Indigo? Klik dan hier voor de site en Facebookpagina. Op deze pagina kan je meer informatie vinden over Indigo. De afbeeldingen bij dit stuk zijn van Woonpioniers en gemaakt door 3D Studio Prins