Een grote groep Nederlanders vindt vuurwerk afsteken het hoogtepunt van oudjaarsavond. Vorig jaar kochten ze voor 68 miljoen euro aan vuurwerk, dat ze vervolgens de lucht in schoten. Helaas verbranden ze niet alleen geld, maar ook gigantische hoeveelheden buskruit en zware metalen. En dat is heel slecht voor het milieu. Wanneer wordt deze gekke gewoonte verleden tijd?

Oren dicht

Knalvuurwerk bestaat voornamelijk uit buskruit. Buskruit veroorzaakt hoge concentraties fijnstof in de lucht. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de hoeveelheid fijnstof in de lucht 40 keer hoger dan normaal. Voor gewone mensen is dat al slecht voor hun gezondheid, laat staan voor mensen met longproblemen.

Kleuren vol zware metalen

Siervuurwerk bevat buskruit, maar ook zware metalen, zoals barium, antimoon, strontum en koper. Barium, antimoon en strontium zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven, en schadelijk voor planten. De zware metalen zijn nodig om het vuurwerk kleur te geven. Door de zware metalen is siervuurwerk schadelijker dan knalvuurwerk.

In de bodem of het water

Niet alleen de lucht vervuilt door het vuurwerk, maar ook de bodem en het water. Het fijnstof en onverbrande resten dalen neer en trekken in de grond of komen in het oppervlaktewater. Via deze weg komen er zware metalen in het milieu, die niet afgebroken worden. Achttien procent van al het koper in het oppervlaktewater, komt van vuurwerk.

Illegaal geknal

In Nederland is naar schatting 30 procent van het vuurwerk illegaal. In het illegale vuurwerk kunnen nog veel meer schadelijke stoffen zitten, zoals cadmium en perchloraat. Voor het milieu zijn deze stoffen nog schadelijker.

Vuurwerk afval

Natuurlijk belandt niet al het vuurwerkafval in de natuur. Veel blijft liggen op straat. Elk jaar zijn er meer dan 800 vrachtauto’s nodig om al het afval op te ruimen. Het afval bestaat vooral uit karton en papier en zware metalen. Als het afval snel wordt opgeruimd, kunnen de metaalresten niet lekken in de bodem of in het oppervlaktewater.

Vuurwerk is misschien mooi, maar dat weegt niet op tegen alle milieuschade en ongelukken die het veroorzaakt. Wil je ook dat vuurwerk straks tot een gekke gewoonte uit het verleden behoort? Onderteken dan de petitie.

Lees ook:

Zeven tips om de feestdagen betaalbaar te houden
Deze tent kan regenwater en zonne-energie opslaan