Families woonden vroeger vaak samen, ouders, grootouders en kinderen, allemaal onder één dak. Tegenwoordig is dat niet meer zo vanzelfsprekend, want ouderen wonen steeds vaker alleen, of verhuizen naar een verzorgingstehuis. Ze hebben weinig contact met jongeren en dat is jammer, maar deze nieuwe woonvormen gaan dat veranderen. We geven je vier inspirerende voorbeelden.

1. Studenten wonen in een zorgcentrum

In woonzorgcentrum Humanitas in Deventer wonen studenten en ouderen met elkaar samen. In 2012 kwam de eerste student en inmiddels zijn het er zes. De studenten wonen gratis, maar in ruil daarvoor ‘werken’ ze 30 uur per week. Ze verzorgen de lunch, organiseren bingo-avonden en houden de bewoners gezelschap.

De studenten brengen gezelligheid en houden de ouderen op de hoogte van wat er bij hen speelt. De ouderen leren de studenten relativeren. Een mooie wisselwerking. Ook in zorgcentra de Molenhof in Zwolle, of de Vreedenhoff in Arnhem, wonen jongeren. Zij doen klusjes voor de bewoners en betalen een klein beetje huur.

2. Een duurzame woongemeenschap

In Nijmegen wonen sinds 2015 verschillende generaties samen in de duurzame woongemeenschap Eikpunt. Het idee ontstond in 2004, in een meditatiegroep. De initiatiefnemers ontwikkelden een wijk met huur- en koopwoningen voor verschillende generaties. De jongste bewoner is een paar maanden, de oudste is 84 en de jongste volwassene is 20. Het gaat allemaal goed samen, want de leden voelen zich verbonden door vier pijlers: meergeneratiewonen, duurzaamheid, stilte & bezinning en gemeenschapsvorming.

3. Op kamers bij een 50+ er

We weten dat het voor studenten lastig is om een betaalbare kamer in grote steden te vinden. Veel studenten moeten daardoor langer thuis wonen. Veel ouderen in steden wonen alleen, hebben genoeg ruimte en kunnen best wat hulp en gezelschap gebruiken. De oplossing? Op kamers bij een 50+er. Stichting SOlink bemiddelt tussen ouderen en jongeren, die graag samen willen wonen.

4. Huurwoningen voor gezinnen en senioren

Het Friese St-Annaparochie is een krimpgemeente. Om het dorp aantrekkelijk te houden voor jong en oud, was het tijd voor actie. De woningbouwstichting bouwt duurzame huurwoningen voor gezinnen en senioren in een goede mix. Het doel is om de sociale cohesie in de buurt te vergroten, waardoor jong en oud elkaar beter kunnen helpen.

Naast deze voorbeelden zijn er nog allerlei andere vormen waar meerdere generaties onder een dak wonen. Ken je een goed voorbeeld? Deel het dan met ons onder de blog.