Duurzaam wonen op een plek in het groen, omringd door buren uit alle windstreken. Zonder al te veel regels, behalve: iedereen is welkom en iedereen is gelijk. Utopie van dagdromers? Nee hoor, welkom in Almere Diamondiaal!

Iedereen welkom

Ze hadden het nooit durven dromen, maar nu komt het er dan echt: intercultureel werelddorp Almere Diamondiaal. Amal Abbas-Saal en haar collega’s van stichting Inspiratie Inc. waren er al jaren mee bezig. Als bestuurders van een stichting die staat voor inclusiviteit, wilden ze een plek creeëren waar mensen met verschillende culturele achtergronden samenwonen. In een open, creatieve en gelijkwaardige gemeenschap.

Tussen bossen en weilanden

De gemeente Almere zag er wel wat in. Want onder de bezielende leiding van Abbas-Saal had Inspiratie Inc. zich jarenlang succesvol ingezet voor een betere integratie tussen vluchtelingen en Almeerse buurtbewoners. De gemeente stelde twee hectare grond beschikbaar voor het plan van de stichting. Locatie: tussen de bossen en weilanden van Almere Oosterwold (ten oosten van Almere, ten westen van Zeewolde).

Ruimte voor dieren

En dus rijden er nu bouwvakkers door de weilanden, worden de eerste palen gelegd als fundament voor wat een wel heel bijzondere wijk van Almere moet worden. ‘Een intercultureel werelddorp’, aldus de initiatiefnemers. Het eerste woongebouw is deze zomer klaar voor gebruik. Later volgen vier vrijstaande woningen, nog twee woongebouwen met appartementen en een buurthuis. Maar ook: twee (zwem)vijvers, een grote tuin, faciliteiten van kinderen én voldoende ruimte voor dieren. Je bent inclusief of je bent het niet..

Bewoners hebben de touwtjes in handen

Het bijzondere van deze nieuwe wijk aan de rand van Almere is dat bewoners zélf gaan bepalen hoe hun gemeenschap er precies uit gaat zien. De bedoeling is dat iedereen actief meedenkt en zich verantwoordelijk voelt voor het reilen en zeilen binnen Diamondiaal. Belangrijke beslissingen nemen ze straks samen. Bovendien dragen ze samen zorg voor de moestuin, het restaurant, een cateringsservice, het buurthuis (waar workshops gegeven gaan worden) en de verkoop van zelf geteelde en gemaakt producten. Zovéél mogelijk zelfvoorzienend. En een ‘broedplaats voor sociaal ondernemerschap’. Precies zoals de stichting het graag ziet.

Duurzaam wonen

Om het duurzame karakter van de woningen en van het gehele complex zo goed en creatief mogelijk uit te voeren, schakelden de initiatiefnemers de hulp in van de Universiteit van Wageningen. Die ontwikkelde een concept voor een circulaire woon- en werkgemeenschap. Daarin moet op een efficiënte en slimme manier omgegaan worden met afval, grondstoffen en energie. De ambitie: ‘een zelfregulerende en duurzame relatie met onze biosfeer.’ Om die kracht bij te zetten, wordt er ook een helofytenfiltersysteem aangelegd. Oftewel: Diamondiaal krijgt zijn eigen waterzuiveringsinstallatie.

Investeerder met idealen

Het had nog wel wat voeten in de aarde, trouwens. Regels, banken, financiering… bíjna was het hele project niet doorgegaan. Maar een investeerder met idealen, Stefan van Uffelen, zette goedmoedig door. Om een project te realiseren dat uniek is in Nederland en dat zélfs in het buitenland de aandacht weet te trekken. Afgelopen zomer bezocht een delegatie van Harvard de kwartiermakers van het project. Naar verluidt keerden de hoge heren en dames ‘omver geblazen van enthousiasme’ terug naar Cambridge. Boordevol inspiratie uit het nieuwe Almere Diamondiaal.

Visualisatie: Guillaume van der Maas