Nederlanders zijn dol op zuivel. De gemiddelde Nederlander gebruikt per jaar zo’n 95 kilo aan melkproducten. En de keuze in het koelvak in de supermarkt overtreft al onze verwachtingen. Er is volvette, halfvolle, magere melk, yoghurt of kwark. Naturel of met vruchtjes. Melk voor de cappuccino, yoghurt voor de tzatziki en oude kaas voor de borrel.

Wat je ook lekker vindt, het is er. Maar we mogen meer verwachten. We willen duurzame zuivel, waarbij rekening wordt gehouden met het milieu, de natuur en het welzijn van de dieren. De vraag is alleen hoe herken je duurzame zuivel? Wij helpen je met 7 tips voor duurzaam inkopen.

Hoe zie je het verschil?

Een glas duurzame melk ziet er niet speciaal uit. Het is namelijk gewoon wit. Datzelfde geldt voor andere zuivelproducten, zoals kaas of yoghurt. Hoe herken je een duurzaam product dan? Producenten leggen dat op de verpakking uit met termen, symbolen en keurmerken, maar dan moet je wel weten waar je op let. Wij helpen je op weg met deze 7 tips.

1. Koeien in de wei

Duurzame zuivel komt van gezonde koeien. Vanaf het moment dat de koeien voor het eerst in de wei gaan, zodra de natuur het toe laat, lopen ze jaarlijks minstens 120 dagen, 6 uur per dag in de wei. Dit wordt op verpakkingen aangeduid met het 100% weidemelk-logo van Stichting Weidegang.

boer met koeien in de wei

2. Koeienwelzijn

Gezonde koeien zijn essentieel voor melkveehouders. Dat betekent goede voeding, schone en comfortabele stallen, voldoende bewegingsruimte, plekken waar ze lekker geborsteld kunnen worden en de juiste zorg. Op de pagina diergezondheid en dierenwelzijn staan nog meer tips over hoe een boer het een koe zo aangenaam mogelijk kan maken, zoals zachte ligbedden.

3. Komt de melk uit Nederland?

Op de verpakking staat altijd waar de melk vandaan komt. Voor Nederlanders is de keuze voor Nederlandse zuivel vaak duurzamer dan die voor melk uit het buitenland. In Nederland hebben we strenge regels waar melkveehouders aan moeten voldoen, die ook intensief gecontroleerd worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van antibiotica. Melk van een koe die antibiotica gebruikt, mag niet worden gebruikt voor productie. Koeien krijgen alleen antibiotica als een dier ziek is en op voorschrift van de dierenarts. Niet preventief. Nederlandse melk hoeft ook minder ver getransporteerd te worden. Dat scheelt in uitstoot van broeikasgassen en draagt dus bij aan een duurzame melkproductie.

4. Wat eet de koe

Koeien eten gras, mais en krachtvoer. De Nederlandse melkkoe eet vooral gras en mais (92%) van Nederlandse bodem. Per dag krijgen ze ook 750 gram soja, dat is 1,2% van het totale rantsoen. Het is belangrijk dat de koeien 100% verantwoorde en volledig gecertificeerde soja eten. De productie van soja in Zuid-Amerika kan namelijk leiden tot ontbossing met alle gevolgen van dien voor de biodiversiteit en het milieu.

Voor het produceren van verantwoord gecertificeerde soja vindt geen ontbossing plaats. Daarnaast worden de landrechten van kleine boeren gerespecteerd en wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen verminderd. In Nederland is de sojateelt voor veevoer in ontwikkeling. Op de website van de producent vind je wat voor voeding de koeien krijgen.

koeien in de wei

5. CO2-uitstoot en biodiversiteit

Een melkveehouderij heeft, net als alle andere bedrijven, impact op het milieu. Het produceren van veevoer kost grondstoffen en energie, het bedrijf gebruikt water en elektriciteit en de melk moet vervoerd worden naar de fabriek. Door de mest van de koeien komt methaan vrij, bij het gebruiken van die mest voor de teelt van gras en andere voedergewassen komt lachgas vrij en ook dat heeft impact op het milieu.

Steeds meer melkveehouders zijn zich bewust van de broeikasgasuitstoot van hun bedrijf en werken eraan om hun uitstoot te verminderen. Veel melkveehouders van FrieslandCampina wekken bijvoorbeeld zelf energie op via zonnepanelen en houden rekening met het landschap. Op sommige verpakkingen zie je al de claim ‘klimaatneutraal’ staan, dan is het meteen duidelijk. Als het niet op het pak staat, wil dat niet zeggen dat de boeren niet al heel veel maatregelen hebben genomen. Op de website van de producent vind je daar informatie over.

6. Goede prijzen voor boeren

De term fair trade is helder, een eerlijke prijs voor de boer. Vaak relateren we de term aan boeren in ontwikkelingslanden, maar een eerlijke prijs geldt net zo goed voor Nederlandse boeren. Als een melkveehouder genoeg geld ontvangt voor zijn melk, kan hij ook investeren in het bedrijf en dat komt de duurzaamheid en het dierenwelzijn ten goede. In Nederland kunnen boeren lid worden van een coöperatie. Daarmee worden ze mede-eigenaar van de onderneming en delen ze ook mee in de winst. Dit maakt ze toekomstbestendig.

7. Duurzame verpakking

Tenslotte kun je nog letten op de verpakking zelf. Ook daar is veel winst te behalen. Kun je de verpakking recyclen? En waar zijn de dop en de coating van gemaakt? Een dop en coating van organisch restmateriaal is bijvoorbeeld een goed alternatief voor plastic. Op de verpakking vind je hier informatie over.

logo friesland campinaDit artikel kwam tot stand in samenwerking met FrieslandCampina. De zuivelproducent hecht veel waarde aan de duurzame totstandkoming van al zijn zuivelproducten en neemt daarbij alle bovenstaande punten in acht.