Een groot aantal huizen in de vooroorlogse wijk Hemelrijken in Eindhoven wordt binnenkort gesloopt. Buurtondernemer Bernice Kamphuis woont in een van de weinige huizen die blijft staan en ziet het vanuit haar huis gebeuren. Ze maakt zich druk om het groen en de biodiversiteit in de wijk. Daarom is ze een actie gestart samen met Vincent Wittenberg van ‘Gewildgroei’: Struikroven. Bernice vertelt over de actie.

Waar gaan de planten heen

Als een wijk vernieuwd wordt en huizen worden gesloopt, wat gebeurt er dan eigenlijk met de planten? Die worden meestal vernietigd. Bernice zag dat in een eerdere sloopfase voor haar ogen gebeuren in haar wijk en redde er zoveel als ze kon. Nu er een tweede grootscheepse sloop aan komt, besloot ze in actie te komen. “Toen mijn vriend Jan en ik hier in 2014 kwamen wonen zagen we wekenlang bomvolle tuinen achter afgesloten hekken. Daarna werd alles met bulldozers platgewalst. Verschrikkelijk om te zien. Wij woonden er net. Jan heeft toen al zoveel mogelijk planten proberen te redden. We hebben nu een hele mooie druif, hortensia’s en rododendrons in onze tuin. Die hebben we zelf gered.” En nu bij de volgende, en laatste, sloopfase ziet Bernice weer alle tuinen gesloopt worden. En daar zijn weer huizen met volwassen tuinen bij. “Nu dachten we: laten we een grootschalige actie opzetten en nog meer buurtbewoners optrommelen om mee te doen. Toen ontmoette ik Vincent Wittenberg, initiatiefnemer van het concept Struikroven.”

Struikroven met de buurt

Samen met Vincent is Bernice als buurtondernemer ook in het project ‘Struikroven’ gestapt. Bij struikroven haal je zoveel mogelijk planten en struiken uit de grond om ze daarmee te redden van vernietiging. “Samen met Vincent bedacht ik een plan. We vroegen officieel toestemming bij de woonstichting ‘Thuis. En het goede nieuws is: We mogen in alle 133 tuinen gaan ‘Struikroven’. Dat betekent dat zoveel mogelijk groen uit de 133 tuinen van huizen die tegen de vlakte gaan, straks gered mag worden. Ik maak me veel zorgen om de biodiversiteit en de vogels en insecten. Het werd ineens doodstil in het nieuwbouw stuk van de wijk. Waar gaan de vogels heen? En de insecten? Nu is er gelukkig een reddingsplan. Ook is Struikroven een mooi bindmiddel voor bewoners, het is een concrete en leuke manier om samen met vergroening in de wijk aan de slag te gaan. Ik heb al veel enthousiaste reacties en aanmeldingen binnen.”

De planten in de opslag

Vaak als je verhuist neem je je planten niet mee. “Ik heb daarom een oproep gedaan in de buurtkrant aan iedereen die binnenkort zijn huis verlaat. ‘Als je er nu woont, mail mij alvast, dan kom ik de planten ophalen.’ Die planten worden tijdelijk opgeslagen in potten. In maart is de struikroofactie, op die dag gaan we met zoveel mogelijk buurtbewoners planten die anders worden vernietigd redden. Dat betekent dus letterlijk de planten uit de aarde halen en in potten zetten. Dat kan natuurlijk pas als de huizen helemaal leeg zijn. We hebben te maken met een korte tijdsspanne want nu moeten de huizen leeg en over niet veel tijd wordt alles gesloopt. In de tussentijd kunnen we gaan struikroven. Er komt ook een groenexpert mee struikroven om de planten te herkenen en te beoordelen welke planten we een nieuw leven kunnen geven.”

Operatie Steenbreek

“In juni komt er een groot tuinfeest en hiervoor schakelen we ook Operatie Steenbreek in, dan gaan we de geredde planten een nieuwe plek geven in onze buurt. In voortuinen of bakken in de straten bijvoorbeeld. Nieuwe buurtbewoners kunnen dan ook de planten ophalen voor hun eigen achtertuin. Operatie Steenbreek neemt ook planten mee. Hiermee willen we proberen meer groen in onze buurt te krijgen, en voorkomen dat mensen hun tuin dicht betegelen.”

Nieuwe groene buurt

Er verdwijnen niet alleen tuinen door het nieuwbouwplan, ook grote volwassen bomen in de straten dreigen verloren te gaan. Die willen we via de Bomenmakelaar gaan aanbieden zodat ze ook een nieuw thuis krijgen. Maar dat plan is nog niet definitief goedgekeurd. Overigens plant de woonstichting veel nieuw groen bij. Er komen veel bomen en gras.

Tweede leven

“Wat ik zo mooi vind aan het struikroven is dat we de planten een tweede leven geven. Het groen in de wijk blijft behouden. En we willen zoveel mogelijk groen in de wijk voor biodiversiteit. We willen voortuinen vullen. En voor wie zelf aan de slag wil met het vergroenen van de tuin heeft Bernice nog een groentip: je hoeft niet heel dure planten te kopen. Je kunt ook stekken of planten redden. Bij vrienden of familie. Groen groeit echt vanzelf. Hoe meer afwisseling en hoe meer verschillende soorten hoe beter.”

Als je ook te maken hebt met sloop in een wijk, neem contact op met Gewildgroei via vincent@gewildgroei.nl. Zie je bijvoorbeeld dat er ergens een sloopvergunning gegeven wordt? Schakel Struikroven dan in. En voor wie wil: Je mag mee komen struikroven. Het enige dat je daarvoor moet kunnen is over hekken heen klimmen. Wil je meer weten over Struikroven in Hemelrijken, neem dan contact op met Bernice Kamphuis via bernice.kamphuis@gmail.com 

Gewildgroei heeft een bewustwordingscampagne ontwikkeld om te laten zien dat onkruid gewenste, spontane vegetatie is.