Een warmtepomp, zonnepanelen, een aandeel in een windmolen, isolatie, gasloos en groene stroom; we doen van alles om ons huis te verduurzamen, maar hoe zit het eigenlijk met het bouwmateriaal dat we gebruiken? Er komen tegenwoordig steeds meer houten huizen en gebouwen. Hoe duurzaam is dat?

Duurzame woonwijken

Het bouwen van een huis kost veel energie, maar er komen steeds meer duurzame oplossingen. Nieuwbouwhuizen zijn goed geïsoleerd en gasloos, maar de bouwsector stoot jaarlijks wel 5 procent van de wereldwijde CO2 uit en dat heeft onder andere met het bouwmateriaal te maken.

Stenen huizen

De woningen zijn vaak van steen en bakstenen, cement en beton hebben een hoge milieu-impact. Sinds een aantal jaar kan beton worden gerecycled, maar dat is nog volop in ontwikkeling. Is een ander bouwmateriaal niet beter?

Zijn houten huizen een oplossing?

Uit onderzoek van de provincie Zuid-Holland (BRON) blijkt nu dat we meer moeten gaan bouwen met hout. Niet elk houtsoort is daarvoor geschikt, want het moet aan allerlei eisen voldoen, zoals op het gebied van brandveiligheid.

Uit dit onderzoek blijkt dat als we de komende jaren alle woningen (1 miljoen) van hout bouwen, we 100 megaton CO2 kunnen besparen.

Voordelen van hout als bouwmateriaal

Het voordeel van hout is dat hout een ecologisch bouwmateriaal is, maar natuurlijk alleen als het duurzaam hout is uit een productiebos met een herbebossingsprogramma. Als het hout van dichtbij komt, bij voorkeur uit Nederland, dan is er ook weinig energie nodig voor het verwerken en het vervoer. In totaal kan 140.000 hectare bos in Nederland dienen als grondstof voor deze houten huizen. Dan hoeven we ook niets te importeren.

Daarnaast isoleert hout goed.

Dat je daarnaast niet op comfort hoeft in te leveren, bewijst deze video.

De provincie Zuid-Holland laat weten dat vervolgonderzoek moet uitwijzen of het gebruik van hout ook op grote schaal toepasbaar is. Wat denk jij? Zijn er genoeg bomen in Nederland om verantwoord te kappen?