3500 mensen gaan voor 100% afvalscheiding bij 100-100-100

Afvaluitdaging 100-100-100
Bron: 100-100-100.Nu


Bij het project 100-100-100.nu gaan 100 mensen in 100 dagen 100% van hun afval scheiden. Voor dit project hebben zich meer dan drieduizend deelnemers aangemeld. In 29 gemeenten gaan inwoners van start om te zien hoeveel minder restafval ze kunnen produceren, en hoe ze afval kunnen voorkomen.
Het doel van 100-100-100.nu is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het belang van afvalscheiden. We kunnen tenslotte het grootste deel van de materialen in ons huishoudelijk afval hergebruiken of recyclen. Van plastic, papier en gft maken we nieuwe producten. Maar daarvoor moeten we thuis wel ons afval scheiden. Bovendien is het mogelijk om onze hoeveelheid afval flink terug te dringen door bijvoorbeeld bewust boodschappen te doen. In 100-100-100 ervaren de deelnemers hóe.
Op www.100-100-100.nu krijgen alle deelnemers toegang tot een persoonlijke pagina waarop ze wekelijks de weegresultaten van hun hoeveelheid restafval, oud papier, gft en plastic kunnen invoeren. Er is elke dag iets nieuws te doen óf te zien op 100-100-100.nu, zoals de weekopdracht, een video met een afvalcoach en bijzondere verhalen van teamgenoten. Op het forum kunnen deelnemers ervaringen delen en eigen tips over afvalscheiding en -preventie kwijt.
100-100-100: Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.
Grondstoffen– en energiebedrijf HVC zet zich samen met gemeenten in om zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit afval te behouden. Er wordt per gemeente gekeken naar de optimale manier van afval scheiden; hoe maken we het inwoners zo makkelijk mogelijk om hun afval apart te houden? En wat kunnen inwoners zelf doen? Want inwoners spelen een hoofdrol bij het scheiden van afval.
Met 100-100-100 komt HVC echt bij de mensen ‘thuis’ zodat ze kunnen ervaren hoe makkelijk het is om afval te scheiden. Het is vooral een kwestie van doen. Als meer en meer inwoners hun afval nog beter scheiden, blijven meer waardevolle materialen behouden voor hergebruik en recycling. Zo vormt afval de basis voor nieuwe producten. Eerdere ervaringen met 100-100-100 lieten zien dat het een sport wordt om zo min mogelijk restafval over te houden.
Lukt het om in alle gemeenten met minstens 100 huishoudens, 100 dagen, 100% afval te scheiden en veel minder restafval over te houden? Volg de deelnemers en hun afvaluitdaging, op www.100-100-100.nu.

Over de schrijver