Hoe meer laadpalen, hoe meer elektrische auto’s

Een laadpaal op Texel. Foto: David van der Mark, Flickr

In gemeenten die veel laadpalen hebben, blijken meer elektrische auto’s rond te rijden. Ook ‘het goede voorbeeld geven’ en aanschafsubsidies lijken inwoners te stimuleren een elektrische auto te kopen. Met promotiecampagnes, parkeervoordeeltjes en laadpaalsubsidies kunnen gemeenten daarentegen net zo goed stoppen, die hebben geen effect. Dat meldt Binnenlands Bestuur op basis van onderzoek.
Onderzoeksbureau Decisio zocht uit wat het effect van verschillende gemeentelijke maatregelen op het gebruik van elektrische auto’s was. Volgens de onderzoekers is vooral zichtbaarheid van belang: “Fysieke zichtbaarheid van elektrische auto’s en laadpunten heeft een positief verband heeft op de aanschaf. Door zichtbaarheid raakt men vertrouwd met de nieuwe technologie. Hierdoor wordt de aanschaf ook vanzelfsprekender. Voldoende mogelijkheden om de auto op te laden zal de aanschaf eveneens stimuleren.”
De gemeente kan een belangrijke rol spelen in die zichtbaarheid, bijvoorbeeld door het plaatsen van laadpalen te stimuleren. Ook kan de gemeente een “launching customer” zijn. Oftewel: als er één schaap in een elektrische auto over de dam gaat, volgt de rest al snel.
Overigens zijn de onderzoekers zelf voorzichtig met hun onderzoek: de markt voor elektrische auto’s is nog erg pril, en het is lastig te zeggen of de resultaten ook voor langere periode geldig zijn.
Bron: Binnenlands Bestuur
Lees ook
De eerste Audi die op windenergie kan rijden
Een laadpaal op elke hoek is niet zo ver meer weg
Top 10 zuinige elektrische auto’s

Over de schrijver

4 reacties op “Hoe meer laadpalen, hoe meer elektrische auto’s”

 1. Waar staat die kern, Mark?
  Ik vind dit een behoorlijk afgewogen artikel, waarin duidelijk staat wat wel en niet werkt. Het geeft een oplossingsrichting, het is inderdaad typisch hetkanWel om in oplossingsrichtingen te schrijven. Leren-optimaliseren-nieuwe werkelijkheid.

 2. Opnieuw een eenzijdige kop. Kern is dat subsidie voor laadpalen en parkeerkorting zinloos zijn en dus veel beter voor het milieu besteed kunnen worden. Maar de redaktie vindt dat minder belangrijk, veelzeggend!

  1. Hier kan iedereen zelf bepalen wat de kern is: http://www.appm.nl/downloads/289_Onderzoek effectiviteit gemeentelijke EV-beleidsmaatregelen.pdf
   De conclusies volgens het rapport zelf:
   "Deze resultaten geven aan dat fysieke zichtbaarheid van elektrische auto’s en laadpunten een posi-tief verband heeft op de aanschaf. Door zichtbaarheid raakt men vertrouwd met de nieuwe techno-logie. Hierdoor wordt de aanschaf ook vanzelfsprekender. Voldoende mogelijkheden om de auto op te laden zal de aanschaf eveneens stimuleren. Bovendien is dit van belang om de markt van elektri-sche auto’s te vergroten en hierdoor dichter bij een volwassen markt te komen. Financiële prikkels die direct verband hebben met de aankoop hebben mogelijk ook een verband met het percentage elektrische auto’s. Echter lijkt het erop dat het nog te vroeg is om de aanschaf actief te stimuleren. Dit komt tot uiting doordat indirect stimuleringsbeleid geen verband heeft met het percentage elektrische auto’s. Indirecte prikkels lijken dan ook niet doorslaggevend voor de aanschaf van een elek-trische auto. Dit kan een extra zijn voor de elektrische auto-gebruiker, maar niet een stimulans voor de potentiële koper. Ook informatievoorziening van en kennismaking met elektrische auto’s georga-niseerd door de gemeente heeft gemiddeld geen verband met het percentage elektrische auto’s. Mogelijk kan dit betekenen dat de gebruikers informatie via andere bronnen vergaren. Ten slotte speelt de economische crisis waarschijnlijk een rol. Hierdoor komt actieve stimulatie niet tot zijn recht omdat inwoners minder te besteden hebben en de aanschaf van een auto, al dan niet elek-trisch, uitstellen."

   1. Het onderzoek zelf beweert: "Het causale verband verloopt van laadpalen naar elektrische auto’s"
    Een betrokkene stelt: "‘Vaak zet de gemeente pas een laadpaal neer als er een burger komt die daar om vraagt, die heeft dan waarschijnlijk al een elektrische auto, of is van plan die aan te schaffen"
    Kortom, we weten het niet en roepen maar wat.
    Mag dit onderzoek in de versnipperaar?

Reacties zijn uitgeschakeld.