5 opmerkelijke highlights uit het SER Energieakkoord

Veel meer windmolens op land dankzij SER Energieakkoord. Foto: wikimedia commons
Veel meer windmolens op land dankzij SER Energieakkoord. Foto: Windmolen “De Goliath” in de Eemshaven. Bron: wikimedia commons
Vandaag is eindelijk het langverwachte SER Energieakkoord gepubliceerd. De hoofdpunten van het akkoord waren al langer bekend. Zo was al duidelijk dat er een sterke nadruk zou komen te liggen op energiebesparing, dat een aantal kolencentrales gesloten zouden worden (het zijn er uiteindelijk 5) en dat er 6000 MW vermogen aan nieuwe windenergie bij gezet moet worden tussen nu en 2020. Bovendien was gezien de economische crisis voor iedereen duidelijk dat er weinig extra geld beschikbaar zou zijn voor investeringen. Niet voor niets staat het rapport vol met varianten op het woordpaar “kosten-efficiënt”. Toch staan er een paar opvallende highlights in. Wij zetten ze voor je op een rijtje.
Onze eerdere berichtgeving over het SER Energieakkoord
Energieakkoord nu bijna rond
Onderhandelingen over energieakkoord stokken
Het rommelt in de coalitie: windmolens op land zijn twistpunt
Herman: het geheime wapen van burgers in de loopgravenoorlog Energieakkoord
Nationaal Energieakkoord: Kolencentrales dicht, veel meer windmolens
Volgens de samenvatting zijn dit de hoofdpunten van het Energieakkoord:

  • Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar.
  • 100 PJ aan besparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020.
  • Een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu 4 procent) naar 14 procent in 2020.
  • Ten minste 15.000 voltijdsbanen, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren te creëren.

Wie alles wil weten over het Energieakkoord kan de samenvatting op de website van de SER lezen.
Dit zijn de highlights uit het akkoord die wij vonden:

1. In 2020 wordt niet 16%, maar 14% van de energie duurzaam opgewekt.

Het was eigenlijk ook al duidelijk dat de ambities voor de duurzame energieopwekking wat teruggeschroefd zou worden, maar het staat nu zwart op wit. Het doel is om in 2020 14% van onze energie duurzaam op te wekken. De eerdere doelstelling van 16% zal 3 jaar later gerealiseerd worden, in 2023.

2. Nog dit jaar gaat een energiebesparingsfonds van start

“Uitgangspunt is dat burgers en bedrijven zelf belang hebben bij en verantwoordelijkheid nemen voor energiebesparing. … Er komt een revolverend fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving van circa € 600 mln. Dit nationaal energiebespaar fonds zal nog in 2013 van start gaan.”
Het lijkt erop dat vooral huiseigenaren en mensen met sociale huurwoningen zullen profiteren van dit fonds.

3. Coöperaties en Vve’s krijgen op postcode gebaseerde belastingkorting voor opwekking duurzame energie

Volgens het rapport bestaan er verschillende “niet financiële barrières”  die de opwekking van duurzame energie in de weg zitten. De belangrijkste is dat collectieven zoals coöperaties en Verenigingen van Eigenaars de volle mep energiebelasting moeten betalen als ze zelf stroom opwekken met zonnepanelen of windmolens. Dankzij het Energieakkoord komt er nu een belastingkorting van 7,5 ct/kwh. Het rapport: “Burgers krijgen meer mogelijkheden om zelf hernieuwbare energie op te wekken en lokale en regionale initiatieven worden waar nodig en mogelijk door gemeenten, provincies en de rijksoverheid ondersteund. Per 1 januari 2014 wordt een belastingkorting van 7,5 ct/kWh ingevoerd voor hernieuwbare energie die in coöperatief verband of door een vereniging van eigenaren (VvE) wordt opgewekt en gebruikt door kleinverbruikers.”
Hierbij wordt wel gebruik gemaakt van de omstreden “postcoderoos”: de leden van het betrokken collectief moeten zich bevinden in het viercijferige postcode gebied of in een van de aangrenzende postcodes. Dit maakt bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op een flat een stuk makkelijker, maar voor nationale initiatieven als de Windcentrale en de Windvogel is dit een domper. Leden van deze collectieven krijgen geen belastingkorting.

4. Er wordt verder gewerkt aan een netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s

Het staat er een beetje vaag, maar het wordt wel genoemd:  er wordt verder gewerkt aan “de publieke laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.” Afspraken hierover zullen op korte termijn verder uitgewerkt worden.

5. Harde afspraken over financiering ontbreken

In het rapport worden een aantal keren bedragen genoemd voor de financiering van onderdelen van het plan. Het is echter duidelijk dat er nog veel meer geld geïnvesteerd moet worden om de transitie echt een succes te maken. Vandaar dat er wordt gesproken van een “omvangrijk financieringsprogramma” dat door banken, verzekeraars en pensioenfondsen gedragen zal worden. Harde bedragen worden echter niet genoemd. De komende maanden en jaren zullen hier nog een paar stevige noten gekraakt moeten worden.

Over de schrijver