Alliantie werkt aan snelle verduurzaming van onze voedselketen

Simone Hertzberger, Linkedin
Simone Hertzberger, Linkedin
Duurzaamheid moet de normaalste zaak van de wereld worden in de voedselketen. Niet morgen maar nu. Met die ambitie spant de Alliantie Verduurzaming Voedsel zich in voor een snelle verduurzaming in alle grote voedselketens. De alliantie wordt gevormd door ketenpartners LTO, FNLI, CBL, KHN en Veneca.
“Waar ons voedsel vandaan komt en hoe we het produceren vinden we met z’n allen steeds belangrijker”, zegt Simone Hertzberger, hoofd product integrity topics van Ahold Europa en voorzitter van de Raad van Advies van de Alliantie. Zij wil echter voorkomen dat de visie op een duurzame voedselketen wordt geleid door de waan van de dag. Veel gesprekken over duurzaamheid worden volgens haar gevoerd op basis van emotie in plaats van feiten.

Plofkip

Neem de discussie rond de plofkip. Simone Hertzberger: “De branche organisatie heeft samen met onder meer de pluimveesector een convenant gesloten over het tempo waarop het dierenwelzijn wordt verbeterd. Nu kun je zoals Wakker Dier vinden dat dit sneller moet, maar dan dwing je retailers hun kip uit Verweggistan te halen. Nederlandse kip wordt dan geëxporteerd naar het buitenland. Je verplaatst dus het probleem, terwijl je wilt dat het hier wordt opgelost.”
Veel milieu-organisaties concentreren zich op één aspect van duurzaam produceren. Maar de Alliantie Verduurzaming Voedsel wil juist resultaat boeken op alle aspecten: minder milieubelasting, meer dierenwelzijn, betere arbeidsomstandigheden en dit alles binnen een economisch haalbare context. De Raad van Advies zorgt dat de Voedselalliantie deze onderwerpen gebaseerd op feiten benadert vanuit een overkoepelende visie op duurzaamheid.

Bedrijven aan de bal bij verduurzaming voedselketen

Volgens de Alliantie ligt de bal bij het bedrijfsleven als we snel een duurzamere voedselketen willen. Zij verwacht daarom dat elk bedrijf in de agrifoodketen ‘bovenwettelijke verduurzamingsinspanningen’ levert. “We zijn voorbij het punt dat we als branche naar de wetgever kijken”, legt Hertzberger uit. “Je kunt je als bedrijf niet meer permitteren om niks aan duurzaamheid te doen. Dan kun je geen producten leveren aan belangrijke markten als Nederland, Duitsland en Engeland . Consumenten verwachten dat je duurzaam bent. Je hebt een probleem als blijkt dat je het niet bent. Bovendien wil talent niet meer werken voor een niet duurzaam bedrijf: jongeren willen trots kunnen zijn op hun werkgever zonder dat ze iets hoeven uit te leggen op een feestje.
Ik ken dan ook geen voedselproducenten die niet bezig zijn met duurzaamheid. Stel je voor dat je als bedrijf niks aan duurzaamheid hebt gedaan en je moet door al deze ontwikkelingen een inhaalslag maken? Dan krijg je als CEO slapeloze nachten.”

Strenge regels voor verduurzaming voedselketen

Als bedrijven verduurzaming van de keten allemaal belangrijk vinden, is het dan niet handiger om in één keer, branchebreed, strenge regels af te spreken met de overheid? Dat voorkomt dat zogenaamde freeriders die weinig investeren in duurzaamheid meeliften op de inspanningen van koplopers. Simone Hertzberger: “Ja, dat zou prachtig zijn, in een ideale wereld, maar we zijn niet voor niets uit het paradijs verdreven. We leven niet in een ideale wereld. De definitie van duurzaamheid wordt niet overal op dezelfde wijze beleefd. Overkoepelende afspraken zijn hierdoor moeilijk te bereiken. Een wereldwijd klimaatverdrag laat ook al lang op zich wachten.”
Maar als bedrijven daarentegen zelf duurzaam handelen verankeren in hun processen, dan vindt er een snelle transitie plaats, stelt Hertzberger. De Alliantie bevordert dit door succesvolle projecten uit te rollen, onder meer op het gebied van voedselverspilling. Inzichten over verspilling in de bedrijfscatering worden bijvoorbeeld gedeeld met bedrijven in de partycatering. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre kennis uit het ene werkveld toepasbaar is in het andere. Ook worden best practices gedeeld om reststromen beter te benutten. Zo blijken stoffen uit aardappelspoelwater bruikbaar als zoetstoffen voor koekjes.
“Ik geloof er heilig in dat de alliantie met deze aanpak de basis legt voor duurzame verandering”, zegt Simone Hertzberger. “We zijn met elkaar geen koploper, maar dat hoeft ook niet. Echte verduurzaming volgt tenslotte vanuit het maatschappelijk middenveld via bedrijven die samen het verschil maken.”
Dit artikel verscheen eerder in GRNVL-magazine.

Over de schrijver