Alternatief begrotingsplan D66: vergroening belastingstelstel

Pechtold (D66), foto: wikipedia
Pechtold (D66), foto: wikipedia
In de berichten over het alternatieve begrotingsplan dat D66 gisteren presenteerde, krijgt het weigeren van steun door de onderwijspartij aan het sociaal akkoord veel aandacht. De democraten hebben echter ook voorstellen die Nederland duurzamer maken. D66 wil het belastingstelsel vergroenen en extra investeringen in energiebesparing.
Hoewel die initiatieven vallen toe te juichen, is het de vraag in hoeverre D66 zichzelf hiermee als een ambitieuze toekomstgerichte partij profileert. Die ambitie zou je wel mogen verwachten, gezien de vijfde richtingenwijzer van de partij ‘Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving’, maar ook gezien de aanwezigheid van de groenste politica van het jaar Stientje van Veldhoven als nummer twee in de Tweede Kamerfractie.

Duurzaamheid loont

In het plan wordt bijvoorbeeld niet gerept over banencreatie door duurzame innovaties (in Duitsland is innovatie al bijna synoniem aan duurzaamheid), besparingen door te streven naar een kringloop van grondstoffen en aansluiten bij de ‘power to the people’-trend waarbij burgers zelf werk maken van een duurzame samenleving bijvoorbeeld door het gezamenlijk opwekken van schone energie in een corporatie of het aanbieden van ouderenzorg.
Kennelijk heeft D66 op landelijk niveau nog niet in de gaten dat duurzaamheid loont. Misschien is het goed dat Pechtold op werkbezoek gaat in de gemeente Haarlemmermeer waar een D66-wethouder met een positief en ondernemend verhaal veel geld in beweging krijgt voor een groene economie. Hierdoor betalen burgers in de Haarlemmermeer lagere lasten, hebben bedrijven meer werk en neemt de CO2-uitstoot af.
Dit zijn de voorstellen van D66 in het plan:
Extra investeren energiebesparing
Wij verhogen het fonds voor energiebesparing uit het Woonakkoord met 100 miljoen euro. Dat is goed
voor het milieu en onze energierekening. Tegelijk zorgen we voor meer werk in de bouwsector.
Vergroening belastingstelsel
D66 wil de lasten van de crisis op een eerlijke manier verdelen en geen groene schuld doorschuiven naar
volgende generaties. We verhogen de belasting op vervuiling en verspilling, zodat duurzaamheid loont.
We brengen de belastingvrije reiskostenvergoeding naar het niveau van een vergoeding voor 2e klasopenbaar vervoer. Verder komt onder andere vlees in het reguliere btw-tarief.

Over de schrijver