Amsterdam verklaart zich schaliegasvrij

Foto: wikimedia commons
Foto: wikimedia commons

Amsterdam heeft zich gisteravond geschaard bij 44 andere gemeentes in het land die zich schaliegasvrij verklaarden. Gisteren nam een meerderheid van de hoofdstedelijke gemeenteraad een motie aan waarbij de gemeente schaliegasvrij werd verklaard. Alleen de VVD, CDA en Trots op Nederland stemden tegen. “Dit is de zoveelste klap in het gezicht van de schaliegasindustrie”, aldus Geert Ritsema van Milieudefensie. “Er is in ons land steeds minder draagvlak voor het winnen van schaliegas. Nederland kiest voor schone energie.” Opmerkelijk is dat ook de Amsterdamse afdeling van de PvdA voor de motie en dus tegen schaliegas stemde. In de landelijke PvdA gaan ook stemmen op om wel met schaliegasboringen in te stemmen.
Lees ook
[adrotate group=”2″]
Tweede Kamer laat zich verleiden door schaliegassprookje van snel geld
Waarom de Duitsers zich niet druk maken om schaliegas
De volledige tekst van de motie die is aangenomen:
Motie van raadsleden Combrink en van Lammeren inzake schaliegas
Gehoord de beraadslagingen, Constaterende dat:
– British Gas door publieke acties in 2011 heeft afgezien van het aanvragen van een vergunning om proefboringen naar steenkool- of schaliegas in Oost-Nederland te verrichten;
– er weer nieuwe aanvragen zijn geweest naar een vergunning voor schaliegaswinning;
– het Ministerie van Economische Zaken heeft bepaald dat er geen vergunning wordt verleend voordat een studie is uitgevoerd naar milieuschade en veiligheid van schaliegaswinning;
– het onderzoek door het Ministerie van EZ is gegund aan een consortium van de ingenieursbureaus Witteveen + Bos, Arcadis en Fugro, zonder twijfel niet zonder expertise op het gebied van olie en gas;
– zowel Arcadis als Fugro belangen hebben in de schaliegas-industrie;
Overwegende dat:
– de aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen voor bedrijven die gas winnen geen consequenties lijken te hebben;
– de technieken die voor het winnen van schaliegas worden gebruik veel agressiever zijn dan die van het winnen van gewoon aardgas en de schade aan de aarde van veel ernstiger aard;
– het bij de aanvragen voor een nieuwe vergunning zou gaan om een gebied in Midden- Nederland tussen Nijmegen en Amsterdam;
– in het Programma Een Vandaag van 1 maart 2013 werd bekendgemaakt dat er plannen zijn om in de bodem van de Noordoostpolder naar schaliegas te gaan boren, zonder dat de eigenaren van het land hierover zijn ingelicht;
– het blijkbaar voor politiek en bedrijfsleven ondoenlijk is van slechte ervaringen te leren zolang er veel winst mee gemoeid is.
Besluit: Verzoekt de gemeente Amsterdam niet accoord te gaan met het verlenen van vergunningen voor (proef)boringen naar schaliegas in Amsterdam en zich daarbij actief op te stellen. Amsterdam verklaart zich schaliegasvrij

Over de schrijver

3 reacties op “Amsterdam verklaart zich schaliegasvrij”

      1. De Amsterdamse haven is naar beweerd de grootste EU benzinehaven en heeft een omvangrijke veel stofoverlast gevende kolenhaven. Mede hiervoor komt er een nieuwe sluis.
        Kan het schijnheiliger?

Reacties zijn uitgeschakeld.

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de populairste blogs, het laatste nieuws en de activiteiten van hetkanWEL. 

En volg ons op social media

Wist je dat?

HetkanWEL al 2 jaar op rij de titel Website van het Jaar gewonnen heeft in de categorie duurzaamheid.

Hetkanwel-Websitevanhetjaar-2019
Hetkanwel-Websitevanhetjaar-2020