Banken maken beleid duurzamer, de praktijk blijft weerbarstig

Abn_Amro
Foto: Aloxe (Flickr)

Acht van de tien grootste Nederlandse banken voerden het afgelopen jaar nieuw duurzaamheidsbeleid in, zo blijkt uit de nieuwe jaarupdate van de Eerlijke Bankwijzer. Effectieve uitvoering van bankbeleid in de praktijk laat echter nog steeds te wensen over. Sinds mei 2012 hebben de acht banken samen 25 meetbare aanscherpingen op sociaal en milieubeleid doorgevoerd. ABN Amro, Rabobank en Van Lanschot verbeterden hun wapenbeleid, Aegon en ING voerden nieuwe criteria in voor investeringen in de mijnbouwsector en de olie- en gassector, ASN Bank verbeterde zijn mensenrechten- en klimaatbeleid en NIBC en SNS stelden scherpere eisen aan dierenwelzijn.
Terwijl het duurzaamheidsbeleid van de banken duidelijk verbetert, blijkt uit de vier praktijkonderzoeken die de Eerlijke Bankwijzer het afgelopen jaar uitvoerde dat er nog steeds grote verschillen tussen beleid en praktijk zijn. Zo passen veel bankgroepen hun beleid niet goed toe om onverantwoorde scheepssloop of landroof tegen te gaan. Verder bleek dat diverse banken nog investeren in kernwapenproducenten.
De voornaamste onderzoeken van de praktijkonderzoeken in het afgelopen jaar:
Landverwerving – Veel banken doen te weinig om landroof te voorkomen bij hun investeringen in bedrijven die land verwerven in ontwikkelingslanden. ABN Amro, Delta Lloyd (vermogensbeheer) en SNS Reaal voerden n.a.v. het praktijkonderzoek nieuw beleid in;
Duurzame elektriciteit – Vrijwel alle banken investeren percentueel meer in groene elektriciteit dan in ‘grijze’ elektriciteit. Opvallend was dat Triodos na Rabobank de grootste investeerder is in duurzame elektriciteit, groter dan bijvoorbeeld ING of ABN Amro;
Scheepsbouwers – Veel banken die in scheepvaartbedrijven investeren doen te weinig om slechte arbeidsomstandigheden of milieuschade bij scheepssloop aan te pakken. ING en Rabobank beloofden om binnen één jaar concrete stappen te zetten;
Kernwapenproducenten– In totaal investeren tien Nederlandse bankgroepen ruim 1,5 miljard euro in kernwapenproducenten. Rabobank en Delta Lloyd publiceerden verklaringen dat zij hun investeringen in kernwapenproducenten gaan staken.

Over de schrijver