Bijna 2 keer zo veel Nederlanders actief voor ontwikkelingssamenwerking

Bron: 1%CLUB

Terwijl sommige politieke partijen het liefst zo veel mogelijk willen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, is het aantal Nederlanders dat zelf bijdraagt aan hulp voor de allerarmsten in de wereld bijna verdubbeld. Het afgelopen jaar droeg 12% van de Nederlanders bij aan ontwikkelingssamenwerking door het vrijwillig bijdragen van kennis of het bieden van hulp, tegenover 7% in 2010. Dit blijkt uit onderzoeken van Ruigrok | NetPanel in 2010 en 2012 in opdracht van 1%CLUB.
De actieve inzet blijft in de praktijk wel achter bij de intentie hiertoe. Van de Nederlanders geeft 21% in 2012 aan dat zij het liefst bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking door zich actief in te zetten, terwijl 12% dit dus ook daadwerkelijk heeft gedaan.
De crisis lijkt bovendien geen invloed te hebben op het aantal Nederlanders dat financieel bijdraagt aan ontwikkelingssamenwerking. Ruim twee vijfde (44%) van de Nederlanders heeft de afgelopen 12 maanden een bijdrage geleverd door geld te doneren. Ondanks een daling van de koopkracht van 2,4% over de afgelopen 2 jaar, zijn deze resultaten vergelijkbaar met de resultaten in 2010; 45% van de Nederlanders gaf toen aan geld gedoneerd te hebben. Wel worden we steeds kritischer over wat er met een donatie gebeurt. Zowel in 2010 als 2012 geven donateurs aan dat openheid over het gebruik van hun donatie de belangrijkste factor is bij het kiezen van een ontwikkelingsorganisatie. Echter, waar in 2010 deze reden voor 48% van hen het belangrijkst was, is dit percentage in 2012 gestegen naar 61%.
Bron: 1%CLUB
Lees ook:
Hoeveel van jouw geld gaat naar ontwikkelingssamenwerking?
50 keer investeren in plaats van één keer doneren
Microkrediet voor het Westen: Crowdaboutnow

Over de schrijver