Elektrisch rijden wordt volgend jaar minder gestimuleerd

De kabinetsplannen die op Prinsjesdag openbaar zijn gemaakt betekenen een flinke versobering van de subsidies voor elektrisch rijden. De bijtelling verdubbelt en de maximale MIA (Milieu-investeringsaftrek) gaat omlaag. Het blijft natuurlijk koffiedik kijken wat betreft de impact hiervan op het vergroenen van het Nederlandse wagenpark, maar ik ga toch een gooi doen.

CO2 uitstoot

De CO2 uitstoot van benzine en diesel auto’s vormt een belangrijke bijdrage aan het broeikaseffect en daarmee aan de klimaatverandering. In onderstaande grafiek is te zien dat de CO2 uitstoot van personenauto’s meer dan 60% van de totale uitstoot van vervoersmiddelen bedraagt. Hoewel auto’s in de loop der tijd schoner zijn geworden (dat wil zeggen minder CO2 uitstoten per gereden kilometer) ligt de gemiddelde uitstoot nog altijd boven de 100 g/km. Productieprocessen even niet meegerekend.

Elektrisch Rijden

Elektrisch rijden

Elektrische auto’s zijn véél schoner dan benzine en diesel auto’s. De CO2 uitstoot van het  productieproces is tegenwoordig vergelijkbaar met die van benzineauto’s, maar de CO2 uitstoot per gereden kilometer is 0 g/km. Als Nederland de klimaatdoelen wil halen dan is een transitie naar een volledig elektrisch wagenpark dus een gigantische stap in de juiste richting.

Subsidie

Elektrische auto’s zijn relatief nieuw. Om ze te maken, moeten nieuwe productieprocessen worden opgezet en nieuwe ontwerpen en designs gemaakt worden. De productie is bovendien kleinschaliger. Allemaal zaken die er voor zorgen, dat een elektrische auto een stuk duurder is om te maken dan een benzine of diesel auto. Om de aankoop van de duurdere elektrische auto’s te stimuleren is Nederland een subsidie programma begonnen.

Dit programma gold in eerste instantie ook voor plug-in hybrides, oftewel auto’s met een elektromotor en daarnaast een benzinemotor. Dat bleek achteraf een minder goed idee. Veel rijders bleven met deze auto namelijk gewoon op benzine rijden, terwijl ze wel de subsidies voor elektrisch rijden opstreken. Bij een 100% elektrische auto kan dat natuurlijk niet. Subsidie dient daar dus duidelijk wel haar doel.

Bijtelling elektrisch rijden

Op dit moment geldt voor alle elektrische auto’s, die dit jaar op kenteken worden gezet, een bijtelling van 4% voor de komende 5 jaar. Deze bijtelling geldt alleen voor zakelijke rijders. Dat betekent feitelijk dat 4% van de cataloguswaarde van je elektrische auto bij je inkomen wordt opgeteld. Ter vergelijking: voor niet-elektrische auto’s is dat 22%. Dat scheelt dus behoorlijk. Als een ZZP’er een elektrische auto van bijvoorbeeld €45.000 koopt, betekent dit een bijtelling van €1.800 per jaar in plaats van €9.900 per jaar.

Milieu-Investeringsaftrek

Daarnaast geldt er een éénmalige Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hierdoor mag je 27% van de netto aanschafkosten (tot een bepaald maximumbedrag) van je inkomen aftrekken.

Het wordt al snel een behoorlijk ingewikkelde rekensom, maar simpel gezegd kun je ervoor kiezen om een elektrische auto van €45.000 te kopen of een benzineauto van €16.500. De eerste lijkt behoorlijk veel duurder, maar uiteindelijk ben je na 5 jaar ongeveer evenveel kwijt (inclusief brandstof).

Wat gaat er veranderen

Waarom de subsidies nu gaan veranderen is niet helemaal duidelijk. Op dit moment is minder dan 2% van alle auto’s in Nederland elektrisch, dus we zijn er nog lang niet. Aangezien de subsidies vooral interessant zijn voor zakelijke rijders, wordt het misschien als oneerlijk gezien ten opzichte van particuliere rijders. Daarnaast scheelt het de staat natuurlijk veel geld. Hoe dan ook: feit is, dat de bijtelling in 2020 verdubbeld wordt. In de jaren daarna stijgt het zelfs naar de 22% die ook voor niet-elektrische auto’s geldt. Ook gaat het maximale bedrag waarover de lagere bijtelling geldt naar beneden.

De impact op elektrisch rijden

In ieder geval kunnen we verwachten dat de aankoop van elektrische auto’s tegen het einde van dit jaar een grote vlucht zal nemen. Iedereen die de aanschaf overweegt, wil natuurlijk nog profiteren van de lagere belasting. Maar wat gaat er daarna gebeuren?

Pin me er niet op vast, maar ik denk dat er niet heel veel gaat veranderen. Bij een verdubbeling wordt de bijtelling voor elektrische auto’s 8%. Dat is nog steeds een stuk lager dan de 22% voor benzine auto’s. In 2021 zal de bijtelling omhoog gaan naar 12%. Dan wordt de vergelijking met een benzineauto iets minder gunstig. En wat er in de jaren daarna gaat gebeuren, zal sterk afhangen van de ontwikkelingen bij de autofabrikanten. Naar verwachting zullen nieuwe elektrische auto goedkoper worden en meer in de buurt komen van een nieuwe benzineauto. Hierdoor wordt het financiële voordeel van een elektrische auto weer groter.

Conclusie

Het is jammer dat de zakelijke rijder straks twee keer zoveel bijtelling moet betalen. Toch denk ik, dat over de gehele linie genomen de stijgende lijn van de verkoop van elektrische auto gewoon door zal zetten. Dit is goed nieuws voor een groener Nederland.

Daarnaast zijn er nog niet uitgewerkte plannen om ook subsidie voor particulieren in te stellen. Hierdoor wordt het ook voor hen aantrekkelijker om voor elektrisch te gaan rijden. Ik kijk met belangstelling uit naar de verkoopcijfers volgend jaar, hopelijk krijg ik gelijk!

PS Elektrisch rijden is zo schoon als de elektriciteit, die wordt gebruikt om te laden. Als de stroom wordt opgewekt met behulp van een kolencentrale, dan is er nog steeds CO2 uitstoot. Het is daarom zaak om voor een duurzame energieleverancier te kiezen!

Hoe zie jij de toekomst van elektrisch rijden in Nederland? Laat het ons weten door hieronder een reactie achter te laten. 

Over de schrijver

1 reactie op “Elektrisch rijden wordt volgend jaar minder gestimuleerd”

  1. Ik vind dit altijd een zinvolle discussie. Of je nu wel of niet in het Co2 verhaal gelooft, dat vind ik persoonlijk niet zo belangrijk. Wat er wel toe doet is dat we ons leefmilieu schoon moeten maken. Schoon maken van schadelijke stoffen in de lucht, bodem en water. Maar even terugkomend op de elektrische auto. Deze heeft geen uitstoot zou je in eerste instantie denken. Schone stroom uit het stopcontact van een schone leverancier. Maar ook het produceren van schone stroom heeft zo zijn voetafdruk. Het maken van windmolens en zonnepanelen heeft ook een CO2 component en overige vervuiling. Dat zou eerlijkheidshalve wel meegewogen mogen worden in de beoordeling van elektrische auto’s

Reacties zijn uitgeschakeld.