Bomen planten in jouw eigen omgeving kan met geld van het GroenDoen Fonds

Om de opwarming van de aarde af te remmen, moeten we bomen planten. Daarom steunt Trees for All duurzame bosprojecten wereldwijd, maar plant de stichting ook tientallen hectare bos aan in Nederland. Hiervoor werken ze samen met professionele organisaties die grond- en projecteigenaar zijn en de uitvoering doen. Om ook de kleinschalige initiatieven in Nederland te kunnen helpen, startte Trees for All deze zomer met het GroenDoen Fonds. Hiermee stellen ze elk jaar minimaal 50.000 euro ter beschikking voor ideeën en initiatieven die helpen om Nederland groener te maken. We spraken erover met Simone Groenendijk, directeur van Trees for All.

“Bomen zijn letterlijk onmisbaar voor al het leven op aarde. Niet voor niets worden ze de longen van de aarde genoemd. Ze absorberen CO2 en zetten dit om in zuurstof en biomassa (blad en hout). De zuurstof geven ze weer af aan de atmosfeer.”

Bomen planten

Wat de impact kan zijn van het planten van bomen, onderzocht wetenschapper Tom Crowther. In 2019 schreef hij er een hoopvol en baanbrekend wetenschappelijk artikel over. Hij bracht de aardoppervlakte in kaart en berekende dat we wereldwijd zo’n 0,9 miljard hectare grond beschikbaar hebben voor de aanleg van bomen en dat dit hierdoor de CO2-concentratie in de atmosfeer gigantisch zou afnemen. Op het artikel kwam ook kritiek, omdat het te positief was ingeschat, voorbij ging aan de noodzaak om onze uitstoot te reduceren en er te weinig aandacht was voor de bescherming van de biodiversiteit, maar het schudde in een keer een heleboel mensen wakker.

Een wapen in de strijd tegen klimaatverandering

Simone: “Het rapport heeft veel bewustzijn gebracht en mensen doen inzien dat bomen een belangrijk wapen zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Wat wel belangrijk is, is dat we de juiste bomen op de juiste plek en juiste manier planten. Bossen moeten geplant worden met lokaal draagvlak en mogen niet ten koste gaan van andere waardevolle natuur. Het is met elkaar naar het juiste evenwicht zoeken.” 

Bomen planten in Nederland, is daar plek voor?

Ook in Nederland willen we meer bos. In de nationale Bossenstrategie is een ambitie van tien procent meer bos genoemd in 2030. Dat lijkt niet veel, maar is een enorme uitdaging, stelt Simone. “In Nederland dragen we bij aan nieuw bos, herstel van ziek bos, aanleg van landschapselementen en voedselbossen. We werken samen met alle relevante organisaties die bos kunnen en willen aanleggen: terrein beherende organisaties zoals De Landschappen en Staatsbosbeheer, lokale en regionale overheden, natuurontwikkelaars zoals ARK Natuurontwikkeling en Stichting Voedselbosbouw Nederland en particuliere grondeigenaren. Deze projecten zijn vaak grootschalig en worden uitgevoerd en beheerd door professionele organisaties. Daarnaast zien we ook dat er steeds meer mensen zelf in actie willen komen om hun omgeving te vergroenen door bomen en struiken te planten. Om die mensen daarbij te helpen zijn we het GroenDoen Fonds gestart.”

Het GroenDoen Fonds

“Met het GroenDoen Fonds stellen we geld beschikbaar voor kleinschalige boomplant projecten. Dit jaar starten we met 50.000 euro. We hopen natuurlijk dat veel mensen in actie komen en het fonds de komende jaren kan groeien. Initiatiefnemers die samen hun omgeving willen vergroenen door bomen of struiken te planten, kunnen bij ons een aanvraag indienen voor een bedrag tussen de 500 en 5000 euro. Het aanvraagproces is laagdrempelig. Zo hopen we dat we veel mensen kunnen helpen bij de realisatie van een groen en goed idee. Belangrijk is dat het project breed gedragen is en toegankelijk voor een groter publiek. Hoe meer mensen ervan kunnen genieten hoe beter en op die manier borgen we ook het beheer.”

Wil je meer informatie kijk dan op de site.  

Over de schrijver