BTW aftrek over zonnepanelen: domper, voordeel of hoax?

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia
Het nieuws dat je de betaalde BTW voor zonnepanelen weer mag aftrekken, krijgt misschien een vervelend staartje. Volgens de Volkskrant moeten namelijk de 100.000 zonnepanelenbezitters in ons land ook BTW gaan betalen over hun opgewekte energie. Dit zou een gevolg kunnen zijn van een uitspraak van het EU Hof van Justitie. Waarschijnlijk gaat het hier echter om een storm in een glas water. Dit stormpje geeft overigens wél aanleiding geeft om weer eens goed na te denken over hoe de Nederlandse staat de productie van meer zonnestroom kan stimuleren.
Lees ook
[adrotate group=”2″]
Geen BTW op zonnepanelen: slimme Oostenrijker maakt dit mogelijk voor alle Europeanen
Hier moet je op letten als je zonnepanelen koopt
Woensdag meldden wij dat een slimme Oostenrijker had bedongen bij het EU Hof van Justitie dat hij geen BTW over zonnepanelen hoefde te betalen. Het leveren van elektriciteit aan het net is namelijk een economische activiteit. Maar wie BTW voor betaalde diensten en producten mag aftrekken, moet ook BTW betalen over de eigen inkomsten. Gelijke monniken, gelijke kappen, toch?
[adrotate banner=”11″]
Consumenten hebben dus weinig voordeel van de uitspraak van het hof, zou je zeggen. Immers, de BTW die je aan de ene kant verdient, draag je aan de andere kant weer af. Het is bovendien onduidelijk of mensen die al zonnepanelen op hun dak hebben liggen, ook nog recht hebben op teruggaaf van hun BTW. Zij zouden in het slechtste geval alleen maar last ondervinden van de uitspraak van het Hof: wel BTW betalen, geen BTW aftrekken. En daar bovenop komt dan administratieve rompslomp.
Maar er zit ook een andere kant aan de zaak. Voor veel mensen zijn de initiële kosten voor zonnepanelen het grootste struikelblok. Als zij opeens 21% minder hoeven te betalen voor een pakket zonnepanelen, is dat een fikse stimulans voor aanschaf. Wat je in de loop der tijd jaarlijks betaalt aan BTW valt daarentegen best mee.
Een rekenvoorbeeld
Een gezin heeft een zonne-installatie die jaarlijks 3.500 kwh produceert. Voor die installatie betaalden ze alles inbegrepen €7.000. Als je geen BTW hoeft te betalen, levert je dat instant 0,21 * 7000 = 1470 euro op.
De kosten zijn te overzien. De huidige elektriciteitsprijs ligt rond €0,23. De installatie levert dus jaarlijks 3500 x €0,23 = €805 op. Als je hier BTW over moet betalen, kost je dat jaarlijks aan BTW 0,21 * 805 = 169 euro. Pas na zo’n 9 jaar heb je meer BTW betaald dan je hebt gekregen.
En dan houden we er nog geen rekening mee dat je de €1470 weer kunt investeren. Bij 5% rente per jaar (een reële rente als je bijv. in windmolens investeert) levert je dat na 9 jaar (met jaar op jaar rente) zo’n €800 op.
Kortom, het is nog maar de vraag of de uitspraak van het Hof nou zo slecht is.
En daar komt nog wat bij: er bestaat namelijk ook zoiets als de kleineondernemersregeling. Als je minder dan 1883 euro per jaar verdient, kom je hier voor in aanmerking. En mensen met een niet al te grote zonne-installatie vallen binnen die grens. In ons rekenvoorbeeld leverde de zonneinstallatie €805 per jaar op, dus ruim binnen de regeling. Of je binnen deze regeling ook recht hebt op BTW aftrek is nog onduidelijk.
Is de uitspraak wel op Nederlandse situatie van toepassing?
En dan is er nog de vraag of de uitspraak van het Hof überhaupt wel betrekking zal hebben op de Nederlandse situatie. Want door de huidige regeling betaal je in feite geen BTW over de stroom die je zelf opwekt. De stroom die je levert aan het net wordt afgetrokken van de stroom die je uit het net haalt. Dat is het zogenaamde “salderen”.
Nog een rekenvoorbeeldje: een gezin heeft een zonne-installatie die jaarlijks 3.500 kwh produceert. Het gezin verbruikt 4.000 kwh per jaar. In de huidige situatie ziet het gezin dankzij de salderingsregeling op de energierekening alleen de kosten voor de 500 kwh. Alleen over het deel dat je niet zelf produceert betaal je dus belastingen en transportkosten.
Het is best mogelijk dat de rechter het in de Nederlandse situatie wel juist vindt dat consumenten geen recht op BTW-aftrek hebben, aangezien ze het ook niet afdragen. In dat geval is de hele ophef over BTW & zonnepanelen een storm in een glas water.
Zonnepanelen in een lager BTW tarief?
Of er nou wel of niets zal veranderen, de uitspraak van het hof geeft wel aanleiding om weer eens opnieuw over de regelingen rond zonne-energie na te denken. Er valt ook een pleidooi te maken om zonnepanelen als toegevoegde waarde te zien, en dus minder met BTW te belasten. Mensen die fossiele energie verstoken, ontrekken namelijk waarde aan de aarde. Dat is energie die maar één keer gebruikt kan worden, en toekomstige generaties kunnen die niet meer gebruiken. Belasting hierop is goed te verdedigen: je moet namelijk geld wegleggen om komende generaties te compenseren. Iets dergelijks geldt niet voor zonnepanelen. Door de aanschaf van panelen voeg je waarde toe, die juist voordeel biedt aan toekomstige generaties.
Een 6% BTW tarief voor zonnepanelen is dus waarschijnlijk nog een veel beter idee. Het zou een belangrijke stimulans kunnen zijn, waarmee de Nederlandse staat haar burgers nu en in de toekomst in staat stelt om voor zichzelf te zorgen.
Bron: De Volkskrant

Over de schrijver

4 reacties op “BTW aftrek over zonnepanelen: domper, voordeel of hoax?”

 1. Pingback: ASN Bank en Natuur & Milieu willen 1 miljoen zonnepanelen op NL daken

 2. Goed punt, B le Feber. Maar dan is het nog steeds prima aantrekkelijk, toch? Doet aan het idee achter het voorbeeld geen afbreuk volgens mij.

 3. De rekensom die je gebruikt klopt niet. Over 7000 euro is geen 1470 euro btw geheven, maar 1215 euro.
  7000×100/121= 5785.12 7000-5785.12=1214.9 euro
  ipv 9 jaar wordt het 7 jaar.
  Gr, Barry

 4. De kleine ondernemersregeling heeft geen betrekking op de omzet die je draaid, maar op het bedrag dat je in een jaar per saldo aan BTW af moet dragen.
  (zie voor rekenvoorbeeld op eee.btwopzonnepanelen.NL)

Reacties zijn uitgeschakeld.