HetkanWEL respecteert jouw privacy. Om je uit te leggen hoe we dat doen, volgt hier een omschrijving. We beginnen met het privacybeleid. Daaronder vind je ons cookiebeleid. 

Privacybeleid

Europese richtlijnen

Stichting hetkanWEL is gevestigd in Nederland, geregistreerd onder nummer 000040403327. We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn. De persoonlijke informatie, die je met ons deelt, behandelen we vertrouwelijk. HetkanWEL is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Jouw gegevens

Persoonsgegevens die je deelt met hetkanwel.net, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. HetkanWEL verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

  • Wanneer je contact met HetkanWEL opneemt. Hieronder verstaat hetkanWEL telefonisch contact, contact per e-mail of via social media;
  • Bij aanmelding van onze nieuwsbrief. We maken hiervoor gebruik van Mailchimp. Hierover meer onder het kopje nieuwsbrief.

Als je ons benadert via social media, of ons een e-mail stuurt, dan worden jouw gegevens bewaard tot we je vraag hebben beantwoord en/of afgehandeld. HetkanWEL bewaart ook in andere gevallen jouw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Jouw gegevens blijven ook van jou

Heb je ons wel eens gemaild? Of aangemeld voor de nieuwsbrief en wil je weten welke persoonsgegevens wij van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je kunt ons ook vragen om de persoonsgegevens aan te passen, te wissen of over te dragen aan iemand anders. Je kunt hierover contact met ons opnemen via redactie@hetkanwel.nl.

Nieuwsbrief

HetkanWEL biedt een nieuwsbrief aan waarmee geïnteresseerden worden geïnformeerd over de geplaatste content en nieuws op de website. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Onder aan elke nieuwsbrief vind je een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt alleen gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief van HetkanWEL. Het abonneebestand wordt niet met derden gedeeld.

Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij het programma Mailchimp.

Derden

HetkanWEL verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw toestemming, tenzij HetkanWEL daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechtelijke uitspraak.

Inzage, recht van verzet, correctie

Indien HetkanWEL beschikt over jouw persoonsgegevens kan je te allen tijde deze gegevens in zien, aan te vullen, veranderen of verwijderen. In dat geval moet je contact opnemen met info@hetkanwel.net Binnen vier weken zal HetkanWEL op een dergelijk verzoek reageren.

Aanpassen privacy statement

HetkanWEL behoudt het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website van HetkanWEL worden gepubliceerd.

Cookie-beleid

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van hetkanWel of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

HetkanWel gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website
  • het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties
  • de integratie van social media
  • het verzamelen en analyseren van statistieken

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.