Crowdfunding Zelfstroom: verdienen aan de zonnepanelen van een ander

Crowdfunding zelfstroom(Advertorial) – Het bedrijf Zelfstroom wil zonne-energie voor iedereen beschikbaar maken, dus ook voor de grote groep mensen die wél zonnepanelen willen, maar aanhikken tegen de aanschafprijs. Jij kunt Zelfstroom hierbij helpen in ruil voor zowel een aantrekkelijk rendement als de mogelijkheid om €200,- per jaar op je energierekening te besparen.

“Ik zou wel zonnepanelen willen, maar waar haal ik het geld vandaan?” De meeste woningeigenaren met een geschikt dak zullen deze vraag herkennen. Zelfstroom komt met een aantrekkelijk antwoord: het bedrijf biedt klanten zonder budget de mogelijkheid om panelen te huren. Zo kunnen zij ook profi-teren van de voordelen van zonne-energie. De besparing op hun energienota is meestal hoger dan de maandelijkse betaling aan rente- en aflossing waardoor de zonnehuurders er direct op vooruit gaan.

Zelfstroom wil hiervoor via het crowdfundingsplatform Greencrowd €80.000,- ophalen voor ruim twintig zonne-systemen op daken van huurders. Als je investeert in dit project zorg je niet alleen dat zonne-energie verder groeit in Nederland, maar je krijgt ook een interessante beloning:
– 4% rente per jaar; dat levert meer op dan sparen bij de bank.
– De mogelijkheid om een Zelfstroom-energiecontract af te sluiten; het voordeel hiervan is al snel €200,- per jaar.

Klik hier voor het project van Zelfstroom bij Greencrowd

4% rente op de zonnepanelen van een ander: beter dan de bank
Investeerders in Zelfstroom sluiten een lening af voor 10 jaar, met een rente van 4% per jaar. Hierbij wordt gewerkt met een annuïtaire aflossing. Dat wil zeggen dat je tien jaar lang hetzelfde bedrag ontvangt en je krijgt al na één jaar een deel van je inleg terug.

Voorbeeld: je wilt € 250,- uitlenen aan dit project. Na één jaar ontvang je de eerste som aan
rente en aflossing. Deze som bedraagt volgens de gebruikelijke formule voor het berekenen
van annuïteiten € 30,82. Dit bedrag ontvang je in totaal tien keer. Voor een lening van
€ 250,- krijg je in totaal dus € 308,20 op je rekening bijgeschreven.

Energiecontract bij Zelfstroom
Zelfstroom levert energie- en vastrecht tegen kostprijs en het voordeel hiervan bedraagt al snel €200,- per jaar. Normaal gelden deze tarieven alleen voor klanten die een zonne-energie installatie kopen of huren via Zelfstroom, maar crowdfunders kunnen ook profiteren van dit prijsvoordeel op hun energienota.

Veilige belegging in de groei van zonne-energie
Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel mogelijk inperken van de risico’s die bij crowdfunding horen. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. Daarvoor werkt zij onder andere met een beoordelingsmethodiek die is getoetst door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op basis hiervan krijgt het project van Zelfstroom rating B: een veilige investering.

Klik hier voor het project van Zelfstroom bij Greencrowd

Over de schrijver