D66-congres: CO2-uitstoot kolencentrales moet gelijk zijn aan gascentrales

Foto: thewritingzone, Flickr

Het D66-congres in Eindhoven nam afgelopen zaterdag een motie aan die de schadelijke CO2-uitstoot van kolencentrales moet indammen. D66 stelt voor dat nieuwe kolencentrales pas in bedrijf mogen worden genomen als hun CO2-uitstoot per geleverde kilowattuur even laag is als die van een moderne gascentrale.
Als de kolencentrales op de Maasvlakte worden afgebouwd, leidt dat tot sterfgevallen en duizenden zieken door luchtvervuiling. Dat stelt hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. De CO2 die de centrales gaan uitstoten zou eigenlijk worden afgevangen en opgeslagen, maar de kans dat dit nog gebeurt, is zeer klein, denkt Rotmans. Bovendien worden straks bovenop de CO2 nog schadelijkere stoffen uitgestoten, zoals fijnstof en zware metalen.
Zou deze motie kunnen bijdragen aan een verandering in deze situatie? Een D66-wethouder in Rotterdam, Alexandra van Huffelen, heeft duurzaamheid in haar portfolio. Wellicht dat zij, gesteund door deze motie, stevig tegenwerk kan bieden tegen de grote energiemaatschappij E.ON.
Vorige week verscheen een rapport van de Europese Health and Environment Alliance (HEAL) waarin werd gesteld dat Nederlandse kolencentrales nu al 386 miljoen euro aan gezondheidszorgkosten en inkomstenderving veroorzaken. Voor dat geld kunnen we ook 110 windmolens of 877.000 zonnepanelen installeren.
Lees ook:
Zorgkosten kolencentrales. Dit kunnen we ook met dat geld doen.
Zo kun je kappen met kolen
Waarom Nederland dankzij de VVD zoveel kolenstroom produceert

Over de schrijver