De 5 groenste spaarrekeningen en deposito’s

Images_Of_Money, Flickr.com
Images_Of_Money, Flickr.com

(Gastbijdrage door spaardepositovergelijken.nl) Altijd al een steentje willen bijdragen aan een goed milieu of de maatschappij? Het kan heel gemakkelijk door een groene spaarrekening of spaardeposito te nemen. Het kost u geen geld, maar toch steunt u het goede doel. Hoe kan dat? In Nederland zijn er 2 duurzame (groene) banken, ASN Bank en Triodos Bank, en daarnaast bieden ING, Rabobank en Eneco (in samenwerking met Aegon) een groene spaarrekening of spaardeposito aan. Het geld wat op de spaarrekening of spaardeposito wordt gezet, wordt geïnvesteerd in speciale groen projecten. Elk bank richt zich op een andere manier op duurzaamheid.
ASN Bank houdt bij het investeren rekening met mens, dier, natuur en klimaat. Elke spaarrekeninghouder kan kiezen welk project zij belangrijk vindt en waar meer geld ingestoken moet worden, zoals “duurzame energie” of “tegen kinderarbeid”. Daarnaast heeft ASN Bank spaardeposito’s die zich richten op een speciaal project, zoals “De Wadden” of “Kansarme vrouwen in ontwikkelingslanden”.
Triodos Bank belegt in bedrijfstakken die gericht zijn op duurzaamheid. Zij investeren bijvoorbeeld in duurzame energie, kunst en cultuur en ontwikkelingslanden. Het geld dat gespaard wordt via de spaarrekening Noord-Zuid Intersparen wordt geïnvesteerd in microkredieten voor boeren, tuinders en winkeliers in ontwikkelingslanden.
Eneco is samen met Aegon een duurzame spaarrekening gestart, BronSparen. Het geld van de spaarder wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. U kunt de spaarrekening bij Eneco afsluiten, maar Aegon is risicodrager en deze bank valt onder het depositogarantiestelsel.
ING heeft één groene spaardeposito. Het spaargeld van de depositohouders wordt geïnvesteerd in groene projecten zoals windturbines, duurzame woningbouw en microkredieten voor de kleine ondernemer in ontwikkelingslanden.
Bij Rabobank kan u voor GroenSparen kiezen. Hierbij doet u een groene belegging in de sectoren duurzame tuinbouw, natuur en landschapsbeheer en duurzame energie. Deze belegging lijkt veel op de spaardeposito van één jaar. Bij GroenSparen wordt elke storting op uw rekening voor één jaar geblokkeerd. U kan dit bedrag niet opnemen totdat het jaar verstreken is.
Heeft u interesse in een groene spaarrekening of spaardeposito? Het is belangrijk dat de bank investeert in een project die u belangrijk vindt. Daarnaast is een aantrekkelijke rente ook niet geheel onbelangrijk.

Spaarrentes

Spaardepositovergelijken.nl vergelijkt spaarrekeningen en spaardeposito’s en geeft informatie over sparen, spaarrentes en banken.
Meer weten over duurzaam sparen & beleggen? Lees ook ons dossier

Over de schrijver