De 6 gevaren van schaliegas

5658560854 Cd0Cd8517B
Foto: Progressohio, Flickr

In Nederland komt er steeds meer interesse in de winning van schaliegas. Met een nieuwe methode, “fracking”, kunnen we nog tientallen jaren gas uit de grond halen dat verstopt zit in schaliegesteente. Voorstanders zijn enthousiast, maar in het buitenland komen steeds meer stemmen tegen deze vorm van gaswinning. De New York Times komt met schokkende conclusies over schaliegas.

De gezaghebbende krant rapporteert al meer dan een jaar uitgebreid over schaliegas. En wat uit de artikelen naar boven komt is niet gunstig. Het winnen van schaliegas is smerig en levert grote risico’s voor gewone burgers. Dit zijn de gevaren van schaliegas volgens de New York Times:

* Giftige chemicaliën in oppervlaktewater. Voor de winning van schaliegas wordt water met chemicaliën in het schaliegesteente gespoten. Dit water komt grotendeels weer boven en moet verwerkt worden. Dit levert giftige meren op. Waterzuivering is moeizaam en niet altijd afdoende. Radioactieve materialen kunnen bijvoorbeeld moeilijk uit het water gefilterd worden.
* Verontreinigd grondwater. Er blijven chemicaliën achter in het schaliegesteente. Volgens de industrie is er geen gevaar dat dit in het grondwater komt. Maar de NY Times vond al één gedocumenteerd geval waar dit wel gebeurde. En waarschijnlijk komt het vaker voor.
* Kelderende huizen- en grondprijzen en problemen met herfinanciering. Een giftig meer in je achtertuin is niet bevorderlijk voor de verkoop van je huis of land. Daarnaast zien banken de winning van schaliegas steeds meer als een risico. Het vinden van een nieuwe hypotheek wordt dus lastiger en, hoogstwaarschijnlijk, duurder.

Een andere expert, Robert Kennedy jr., voegt nog een aantal argumenten toe aan de serie van de New York Times. Hij is hierdoor van voorstander in tegenstander verandert:
* Hoge CO2 uitstoot. Volgens nieuwe studies komt bij de winning van schaliegas veel methaan vrij, waardoor de klimaatimpact van schaliegas flink hoger wordt.
* Een financieel debâcle door moeilijk te schatten voorraden. Een inschatting maken van de hoeveelheid gas is lastig. Recentelijk werd een eerdere schatting van de hoeveelheid gas in een belangrijke schalielaag in de VS met 80% naar beneden geschroefd. Investeringen leveren mogelijk veel minder op dan verwacht.
* Een ondoorzichtige lobby van een machtige industrie. Er zijn grote financiële belangen gemoeid bij de winning van schaliegas. Er is een hele lobby ontstaan van “gladde PR bedrijven” die informatie verdraaien en een goede besluitvorming moeilijk maken.

Meer weten? Als je Engels goed genoeg is, kun je deze opmerkelijke documentaire luisteren van “This American Life” over fracking.
De VPRO heeft een documentaire over dit onderwerp uitgezonden, “Gasland”.

Bron: Huffington Post, NY Times

Lees ook

[adrotate group=”2″]

Wordt schaliegas onze volgende financiële zeepbel?

De 7 gevaren van schaliegas

 

Over de schrijver