De meest opmerkelijke feiten over water

Diganta Talukdar, Flickr.com
Diganta Talukdar, Flickr.com

Het menselijk lichaam bestaat voor twee derde uit water. Daarom kan iemand wel tot twee maanden overleven zonder eten, maar slechts een paar dagen zonder water. Voor ons is water vanzelfsprekend; je doet de kraan open en er komt water uit. Maar dat is lang niet overal zo. Om mensen daarvan bewust te maken en op zoek te gaan naar oplossingen voor de wereldwijde waterproblematiek, heeft de Verenigde Naties in 1992 22 maart als Wereld Waterdag ingesteld. Met deze dag voor de deur is het hoog tijd voor een aantal van de meest opmerkelijke feiten over water.

Wist je dat…
–    jaarlijks 3,575 miljoen mensen sterven aan een gebrek aan (schoon) water. Zelfs het aantal doden tijdens een wapenoorlog ligt lager.
–    884 miljoen mensen geen toegang hebben tot schoon water. Dat is bijna even veel als drie keer alle inwoners van de Verenigde Staten bij elkaar.
–    je tijdens vijf minuten douchen meer water verbruikt dan de hoeveelheid die iemand in een sloppenwijk voor de hele dag beschikbaar heeft.
–    elke 20 seconden een kind sterft aan een watergerelateerde ziekte. Twee jaar geleden was dit elke 15 seconden.
–    90 procent van ons vieze afvalwater verdwijnt ongezuiverd in meren, rivieren en oceanen. Als dit water gezuiverd zou worden, zou het aantal ziektes wereldwijd met 10 procent afnemen.
–    waterprojecten zijn goed voor de economie, maar in 50 procent van de gevallen mislukken, omdat er te weinig betrokkenheid bij is.
–     vrouwen per dag 200 miljoen uur besteden aan water verzamelen voor hun gezin. Als ze dit niet zouden hoeven te doen, zouden ze per dag 28 Empire State Buildings kunnen bouwen.
Bronnen: World Water Day, Water.org
Lees ook:
Gifstoffen uit kleding vervuilen ook ons water
Stap virtueel in duurzaam Nederland
Elke 6 seconden sterft een kind van honger – onnodig