De Mobiele Fabriek bouwt huizen van puin

De Mobiele Fabriek
De Mobiele Fabriek bouwt huizen van wel heel bijzonder materiaal. In een mini fabriek van twee zeecontainers wordt puin omgetoverd tot handige bouwstenen. Zo kunnen zij in rampgebieden samen met lokale gemeenschappen nieuwe huizen bouwen. We vroegen Gerard Steijn (De Mobiele Fabriek) en Cees Steijn (Stichting Homework Foundation) naar dit geweldige project.

Wat is jullie achtergrond?

We hebben beiden onze sporen verdiend in de communicatie industrie. Tijdens de eeuwwisseling vroeg Gerard zich af wat hij in de wereld van waarde zou achterlaten. Hij was toen aan het pensioneren en kwam tot het besef dat het geen enkel verschil zou maken als hij er niet was geweest. Sterker nog: hij had net zo hard aan een vervuilde wereld gewerkt als iedereen van zijn leeftijd. Hij is zich toen gaan specialiseren in duurzaamheid en is De Mobiele Fabriek begonnen.
Zelf ben ik sinds een jaar betrokken bij Stichting Homework Foundation. Beide organisaties hebben dezelfde doelstelling: slachtoffers van rampen en oorlogen aan een menswaardig bestaan te helpen.
De Mobiele Fabriek
Wat doet De Mobiele Fabriek?
De Mobiele Fabriek kan puin omzetten in kleine betonnen bouwblokken. Deze blokken zijn te vergelijken met Legoblokken. Ze kunnen makkelijk gestapeld worden waardoor er eenvoudig maar effectief nieuwe aardbevingsbestendige huisjes gebouwd kunnen worden. Slachtoffers van een oorlog of (natuur)ramp kunnen er hun gemeenschap snel weer mee opbouwen.
De Mobiele Fabriek wordt in twee zeecontainers verscheept en naar het gebied met puinconcentraties gestuurd. Deze twee zeecontainers noemen we de Flying Dutchman. Deze zomer wordt de eerste Flying Dutchman naar Haïti verscheept voor het project Petit Paradis. We hebben een samenwerking gerealiseerd met een partner die bouwgrond ter beschikking heeft gesteld in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haiti. Hier gaan we een leefgemeenschap realiseren met ruim 30 families. Deze families zullen samen met begeleiders van De Mobiele Fabriek en een aantal lokale partijen hun eigen huizen gaan bouwen.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor De Mobiele Fabriek?

Gerard heeft onderzoek gedaan naar vervuiling van het milieu. Hij kwam tot de conclusie dat bouwpuin in volume mondiaal de grootste ecologische vervuiler is. Tegelijkertijd is het ook bronmateriaal dat 100% hergebruikt kan worden.Er volgde een zoektocht door Nederland waarbij o.a. contact werd gelegd met Prof. Hennes de Ridder die het zelfbouwsysteem van Legoblokken heeft ontwikkeld en momenteel werkt aan de aardbevingbestendigheidcertificering.
Wat is de missie van De Mobiele Fabriek?
Dit project moet wereldwijd de ogen openen. Over de hele wereld is bouwpuin in omvang de grootste ecologische vervuiler. In Nederland wordt bouwpuin nagenoeg geheel hergebruikt en getransformeerd in hoogwaardige bouwproducten en fundering onder de wegen. Daarmee vormt Nederland met andere Westerse landen de kopgroep van een groot peloton achterblijvers.
In ontwikkelingslanden en landen met een opkomende economie is hergebruik van bouwpuin nagenoeg onbekend. Stichting HomeWork bundelt krachten met als doel kennis en middelen te delen om veilige, menswaardige leefgemeenschappen te ontwikkelen voor achtergestelde groepen in de (internationale) samenleving. De Mobiele Fabriek is de organisatie die de bouwprojecten realiseert.
Door deze innovatie te delen groeien incidentele projecten door tot de beweging FAIR LIFE die instrumenteel kan zijn voor de doorbraak van de armoedecirkel en past in het denken en handelen van deze tijd.
De Mobiele Fabriek
De Mobiele Fabriek heeft een positieve impact op verschillende vlakken, welke?
– Kennisoverdracht en werkgelegenheid voor onopgeleide, werkeloze achtergestelden
– Vermindering van filantropische kosten (van de uitgestoken naar de werkende hand)
– Volledig C2C systeem: vermindering milieudruk/CO2 uitstoot
– Kostenbesparing in de keten
– Puin als afval met negatieve waarde, naar bronmateriaal met positieve waarde
– Groei van lokale economie
Wat voor toekomstdromen hebben jullie voor De Mobiele Fabriek?
We willen een wereldwijd netwerk ontwikkelen van lokale productie-units en een gezicht geven aan achtergestelden aan de onderkant van de internationale samenleving. Tot slot willen we de beweging ondersteunen van welvaart naar welzijn voor iedereen en daarmee de wereldwijde armoedecirkel doorbreken.
Wat vergat ik te vragen, maar willen jullie wel heel graag vertellen?
Wij willen heel graag vertellen dat de ‘oude wereld’ niet in de gaten heeft wat de ‘nieuwe wereld’ vermag. Diensten en producten die in de markt gezet worden zonder aantoonbare ecologische- sociale- en economische waardecreaties, tekenen bij de introductie in de markt hun doodvonnis. Het wereldwijde milieuakkoord van Parijs zal niet gerealiseerd kunnen worden door de vasthoudende economische positie van aandeelhouders. De stakeholders zullen die kar gaan trekken, niet alleen denkend aan hun financiële positie maar aan een gezonde wereld waar plaats is voor iedereen.

Meer weten over De Mobiele Fabriek? Klik dan hier voor de site of Facebookpagina. Wil je graag meer lezen over het project op Haïti? Klik dan hier.

Ben of ken jij iemand die ook bijzonder (en groen) werkt? Dan kan je ons een mailtje sturen op redactie@hetkanwel.nl. Als je in het onderwerp ‘wonderlijk werken’ zet komt het bij de juiste persoon terecht. We zijn benieuwd!
Alle prachtige afbeeldingen zijn van De Mobiele Fabriek
https://www.youtube.com/watch?v=Er6FOem2N2o

Over de schrijver

1 gedachte over “De Mobiele Fabriek bouwt huizen van puin”

  1. ik kwam een dergelijk systeem tegen toen ik in de 1970s als ” low cost housing expert” voor de UN in Sri Lanka ontkrottingsbeleid adviseerde. Het zogenaamde Noppensysteem. Veel informatie daarover vind je nog bij het Bouwcentrum in Rotterdam. Lego avant la lettre… Succes met jullie initiatief!
    Ron Rote

Reacties zijn gesloten.