Money makes the world go round; wat is de rol van geld in duurzaamheid?

Wat is de rol van geld? Geld heeft een grote invloed op de consumptiemaatschappij. Ons financiële systeem laat daarbij een grote vervuiling achter waar we steeds meer de gevolgen van zien. Wereldwijd verandert het klimaat door onze economische afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de manier waarop we het milieu gebruiken. Tegelijkertijd geeft geld de mogelijkheid het anders te doen wanneer er geïnvesteerd wordt in duurzame alternatieven en initiatieven.

Hoe komt geld tegenwoordig tot stand?

Hoe ontstaat geld eigenlijk? Ik ben vast niet de enige voor wie dit tijdens de economie les maar lastig te begrijpen was. Wat veel mensen niet beseffen is dat ons geld niet gecreëerd wordt door de overheid, maar voornamelijk door de banken. Zij zijn de spil tussen de vraag en aanbod van geld. En doordat dit tegenwoordig voor het overgrote deel ´digitaal´ gebeurt, gaat het hierbij om fictieve bedragen in plaats van losse munten en biljetten.

Waar vroeger letterlijk zilver en goud moest worden opgegraven om aan geld te komen, gebeurt dit nu digitaal. Er wordt dus letterlijk geld geschept uit het niets. Daarentegen houdt de Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de financiële instellingen om te zorgen dat het geld veilig blijft.

De rol van geld; de financiële sector

De hele financiële sector bij elkaar is de spil van onze economie. Want ‘money makes the world go round’. Je kunt je dus vast wel voorstellen wat een ongekende belangen hiermee zijn gemoeid. Daarom is de financiële sector ook de plek waar het grootste verschil gemaakt kan worden ten opzichte van duurzaamheid. Dit ’geld’ overigens niet alleen voor banken… ook voor verzekeraars, pensioenfondsen, betaaldienstverleners, beleggers en crypto-aanbieders. Alle instanties die samen met de bedrijven kunnen zorgen voor een gezondere en circulaire economie. Een maatschappij zonder afval, waar grondstoffen steeds weer opnieuw gebruikt kunnen worden.

Hoe komen banken aan geld?

Wanneer mensen een privé- of zakelijke rekening openen en vervolgens spaargeld op de bank zetten, wordt dit weer uitgeleend met rente als winst voor de bank. Een aannemelijke gedachte toch? De werkelijkheid ligt iets anders en ingewikkelder. Een bank leent namelijk ‘digitaal’ geld uit onder de belofte en het vertrouwen dat de lener dit (inclusief rente) weer terugbetaalt. Een huis, auto of andere bezittingen worden hierbij vaak als onderpand gebruikt. Dit bedrag wordt bijgeschreven op de rekening van de lener. Uitgeleende bedragen of investeringen worden vervolgens weer gedaan van het ‘fictieve’ geld.

Misschien dit (interessante en duidelijk uitgelegde) YouTube filmpje insluiten?

‘Foute’ investeringen

Er zijn nog steeds veel (grote) bedrijven die zich schuldig maken aan zaken die ten koste gaan van de duurzaamheid van onze planeet. Denk aan milieu belastende activiteiten zoals fossiele energie, ontbossing of de productie van plastic. Wanneer banken hier geld voor uitlenen, noemen we dit ‘foute investeringen’. De rol van geld is dus heel groot.

Kijk en vergelijk

Wanneer je bij een bank terecht moet voor je financiële zaken, kijk en vergelijk dan van tevoren. Niet alleen naar wat het beste bij je past maar ook wat er door de instantie wordt gedaan aan duurzame initiatieven. Of het nou gaat om een zakelijke rekening als zzp´er openen, je pensioen of een lening voor de verbouwing van je huis afsluiten. Tussen het aanbod van banken kan namelijk een groot verschil zitten. Deze verschillen ontdek je snel door een vergelijking te maken. Ook zijn er vergelijkingssites zoals DeEerlijkeGeldwijzer.nl; welke zich specifiek richt op thema’s zoals klimaatverandering, dierenwelzijn, natuur en gezondheid.

We hebben met z’n allen nog een lange weg te gaan. Maar hoe cliché ook; een betere wereld, begint echt met onszelf. Wij zijn als consumenten en ondernemers namelijk direct of indirect degenen die bepalen waar óns geld naartoe gaat.

Over de schrijver