De Windcentrale ziet nieuwe Energieakkoord absoluut niet als domper

Foto: Windcentrale
Foto: Windcentrale

Gisteren meldde hetkanWel dat het SER-akkoord niet gunstig was voor De Windcentrale en andere projecten en bedrijven die schone energie “op afstand” leveren. Huishoudens die deelnemen aan coöperaties komen namelijk alleen voor belastingkorting in aanmerking als de opgewekte energie geproduceerd is in de eigen “postcoderoos”, de viercijferige postcoderegio en de regio’s daar direct omheen.
We schreven daarbij dat dit een “domper was voor de Windcentrale”. Vandaag ontvingen wij echter een reactie van Harm Reitsma, één van de initiatiefnemers van De Windcentrale waarin hij zegt dat het SER-akkoord voor De Windcentrale helemaal geen teleurstelling is.
Harm Reitsma: “De Windcentrale ziet het nieuwe Energieakkoord absoluut niet als een domper. Eerlijk gezegd ben ik zelfs opgelucht dat windenergie zo goed als is uitgesloten van de 7,5 cent energiebelasting korting. Deze “subsidie” was absoluut veel te veel geweest voor windenergie.
De Windcentrale pleit voor een energiebelasting korting van maximaal 3 cent per kWh voor nieuwe windprojecten die geen gebruik maken van SDE subsidie. Deze energiebelasting korting moet dan los staan van een postcodegebied. De voordelen: voor de schatkist is deze regeling kostenneutraal t.o.v. de SDE regeling, er komt een nieuwe financiëringsvorm voor nieuwe windparken door geld van consumenten (banken zijn erg terughoudend op dit moment) en er ontstaat een breed draagvlak voor windenergie omdat mensen zelf zullen ervaren dat vrijwel alle vooroordelen tegen windenergie berusten op misverstanden.”

Over de schrijver