Den Haag is nog lang niet zo ver als Berlijn met duurzame educatie

In Duitsland heeft de Bundestag een partijoverstijgend verdrag gesloten voor de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs van peuter tot postdoc. Hoever zijn de partijen in Nederland? Is er voldoende aanleiding in de verkiezingsprogramma’s om ook in Nederland grote stappen te maken? De Groene Generatie NL onderzocht dit en concludeerde dat Nederland nog lang niet zo ver is als Berlijn.
Het belang van duurzaam onderwijs voor een groene economie kan nauwelijks overschat worden. Onderwijs en onderzoek gelden als de motor van de economie, dus ook die van een duurzame economie. Onderwijs voor een duurzame economie, duurzaam onderwijs of leren voor duurzame ontwikkeling gaat over de integratie van kennis, vaardigheden en vorming in het bestaande onderwijs om onze jongeren voor te bereiden op de economie en de samenleving van morgen.
Het onderzoek van de Groene Generatie NL leverde de volgende resultaten op:
· D66 wil duurzaamheid in het onderwijs structureel organiseren
· Daarin is de partij uniek
· Meerderheid is overtuigd van het nut van duurzaam onderwijs, urgentie agenda
ontbreekt
· Koplopers op het thema duurzaam onderwijs zijn: D66, GL, CU
· De middenmoot bestaat uit: VVD, PvdA, SP, CDA, SGP en PvdD
· De achterhoede: PVV, 50+ partij
Aangezien twee middenmotors op het gebied van duurzaam onderwijs nu een kabinet vormen lijkt het niet waarschijnlijk dat duurzaam onderwijs een significante stap vooruit maakt. Groene Generatie NL verwacht hooguit enkele duurzame stimuleringsmaatregelen, zoals het stimuleren van levenslang leren (voor de beroepsbevolking) door de PvdA en enkele includerende maatregelingen getroffen zoals aandacht voor het wegwerken van taalachterstanden en passend onderwijs.
Moeten we in Nederland wachten tot een koplopende partij de kans krijgt in een kabinet om zijn ambities op het gebied van duurzaam onderwijs waar te maken? De Groene Generatie NL vindt van niet. Ze roept iedereen daarom op om een stevig maatschappelijk geluid voor groene educatie te laten horen via deze petitie.
Lees het gehele rapport hier.
Lees ook:
Studenten vragen om groenere opleidingen
Interview met Thijs Struijk, de man achter de Groene Generatie

Over de schrijver

1 reactie op “Den Haag is nog lang niet zo ver als Berlijn met duurzame educatie”

Reacties zijn uitgeschakeld.