Leefstraat Duifstraat – een bijzonder experiment

Afbeelding: Duifstraat Leefstraat

In Utrecht loopt deze zomer een bijzonder experiment. Er zijn namelijk twee Leefstraten ingericht: eentje in de Concordiastraat en eentje in de Duifstraat. Een Leefstraat geeft bewoners de kans om een andere inrichting uit te testen en in gesprek te gaan over ruimte en mobiliteit in hun straat. We spraken buurtbewoner Suus Goessens over de ervaringen in de Duifstraat.
Wat voor mensen wonen in de Duifstraat?
De Duifstraat is vooral een woonstraat met een gemengde populatie bewoners. Er wonen gezinnen, studenten, alleenstaanden, expats en jonge stellen zonder kinderen. Daarnaast zijn er een een paar ondernemers die hier hun vestiging hebben.
Op dit moment is jullie straat een Leefstraat. Wil je daar iets meer over vertellen?
De Leefstraat is een experiment dat is overgewaaid uit België. Het gaat om een proef waarbij bewoners een andere inrichting van hun straat mogen uitproberen en met elkaar in gesprek gaan over de ruimte en mobiliteit in de buurt.
Utrecht heeft in de gemeenteraad besloten om dit jaar enkele straten de gelegenheid te geven om hieraan mee te doen. De Duifstraat is er daar één van. De straat is deels autovrij gemaakt en opnieuw ingericht met kunstgras, veel groen, meubels van pallets en een aantal speeltoestellen voor de kinderen.
Wat is de missie van de Leefstraat?
Onze missie is om een omgeving creëren waar meer ontmoetingen tussen straat- en buurtgenoten plaatsvinden. Een straat waar kinderen veilig kunnen spelen, waar mensen samen van alles gaan ondernemen en samen nadenken over eventuele (deel)aanpassingen. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, groenvoorzieningen en speelruimte.
Hoe is het project tot stand gekomen?
In het voorjaar is een kerngroep gestart die het enthousiasme ging peilen in de Duifstraat. Bijna iedereen is persoonlijk benaderd. Er bleek gelukkig genoeg draagvlak te zijn. We hebben toen een plan geschreven en dat aan de gemeente gepresenteerd. Vervolgens zijn we in mei wekelijks gaan vergaderen in een buurtcafé. Bij deze vergaderingen waren alle bewoners van de Duifstraat welkom.
We hebben werkgroepen gevormd voor groen, straatmeubilair, spelen, programmering, buurtmobiliteit en veiligheid. Deze werkgroepen hebben een deelplan geschreven en gezorgd voor de realisering van hun gedeelte. In twee weekenden in juni hebben we met z’n allen de hele Leefstraat ingericht. Er was een gemeentelijk budget beschikbaar van €2500,- voor materialen. Verder was het uitgangspunt vooral om het zelf en vrijwillig te doen.
Wat voor activiteiten worden er georganiseerd Duifstraat Leefstraat?
Er is van alles georganiseerd: van filmavonden tot een wijnproeverij, van spelletjesmiddagen tot voorleesavonden. Verder was er een internationale avond met eten uit alle windstreken, een klapstoelconcert en nog veel meer. Daarnaast gebeurt er natuurlijk van alles spontaan: van kinderen die zwemmen in opblaasbadjes tot tafeltennis, van picknicken tot spontane muziekoptredens.
Afbeelding: Duifstraat Leefstraat
Hoe lang is de Leefstraat er nu, en wat zijn de grootste verschillen met normaal? Hoe
ervaart de buurt de Leefstraat?

De Leefstraat is er nu 5 weken. Het loopt binnenkort weer af. Het grootste verschil is de rust die een autovrije straat met zich mee brengt. De weg loopt tijdelijk dood, en dat heeft geen noemenswaardige mobiliteit- of parkeerproblemen opgeleverd. Vrijwel iedereen houdt zich netjes aan de regels.
Er vinden meer ontmoetingen plaats tussen buren en buurtbewoners onderling. Ongeacht hun standpunt. Er is ruimte voor nieuwe ideeën en plannen voor leefbaarheid. De aantrekkingskracht van de Leefstraat op kinderen (en hun ouders) is groot. Er zijn maar een paar bewoners uit de wijk die vast blijven houden aan hun bezwaren. Zij ondervinden hinder van de parkeerdruk, de verkeersdoorstroming en ervaren het niet als een sociaal gebeuren, maar als lawaai. Hierdoor krijgt de Leefstraat meer aandacht dan we zelf hadden verwacht en ook zouden willen.
Dat laatste las ik ook in de tussenevaluatie van de gemeente. Hoe ervaren jullie de rol van de gemeente en wat nemen jullie mee uit die evaluatie?
De rol van de gemeente is faciliterend. Hun insteek is constructief en heel positief. Uit de evaluatie nemen we vooral mee dat we op een goede manier bezig zijn. We houden echt rekening met de buurt. De reacties op het experiment zijn 50/50. Als bewoners van de Duifstraat ervaren we dat als een halfvol glas. Daarnaast denken we dat als je kritiekpunten je hebt je nou eenmaal sneller een enquête zult invullen om die te uiten.
Wat voor toekomstdromen en plannen hebben jullie voor de Duifstraat?
We willen graag een klein pleintje in de straat creëeren waar we elkaar makkelijk kunnen ontmoeten aan een picknicktafel. Daarnaast willen we meer parkeerplekken voor fietsen en meer blijvend groen in de straat. Het zou mooi zijn als we de straat auto-slow kunnen maken of eventueel een fietsstraat kunnen laten worden. Bovendien willen we de mogelijkheid onderzoeken om van de Grifthoekgarage gebruik te maken om de parkeerdruk in de buurt blijvend te verlagen.
Verder willen we naast onze eigen straat ook samen met de buurt proberen om er een leefbaarder gebied van te maken. Als we andere straten en wijken enthousiast kunnen maken dan kunnen we in de toekomst samenwerken en kennis overdragen.
Meer weten over Duifstraat Leefstraat? Klik dan hier voor de site of Facebookpagina.
Ben of ken jij iemand die ook aan een inspirerend initiatief werkt? Dan kan je ons een mailtje sturen op redactie@hetkanwel.nl. Als je in het onderwerp ‘inspirerende initiatieven’ zet komt het bij de juiste persoon terecht. We zijn benieuwd!
Alle prachtige afbeeldingen zijn van Duifstraat Leefstraat
Afbeelding: Duifstraat Leefstraat

Over de schrijver