Duitse energierevolutie is in handen van de burgers

Get 2A16 Renewables In The Hands Of The People2
50% Van De Duurzame Energie In Duitsland Is In Handen Van De Burgers (Energytransition.de)

In Duitsland is een energierevolutie gaande: zeker 50% van alle duurzame energie is in handen van burgers. Een interessante analyse op de website van Germany Energy Transition legt uit wat er zo uniek is aan de overgang die nu plaatsvindt in Duitsland. Burgers zijn ‘prosumers’ geworden: gelijktijdig producent en consument. Grote investeerders en de politiek spelen een minder grote rol. Er wordt juist lokaal overlegd of er een windpark of zonnepaneel op een dak komt. En ook wordt er lokaal gefinancierd.
Naar het idee van crowdfunding investeren omwonenden in bijvoorbeeld het te bouwen windpark. Het dorpje Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog dat in 1994 al een voorbeeld zette, haalde een derde van de investering op bij inwoners. De andere twee derde werd bij een bank opgehaald. Hierdoor kon er minder winst gemaakt worden, maar de gemeenschap werd zo veel meer bij het project betrokken, de acceptatie van windmolens ‘in hun backyard’, werd groter.
Duitse burgers hebben al 800 miljoen euro geïnvesteerd in dit soort coöperatieve gemeenschaps-projecten, zegt een schatting. Het aantal coöperatieve projecten komt op 586 in 2011, in vergelijking met 66 in 2001.
Afgelopen 10 januari maakte de Duitse brancheorganisatie BDEW de eerste schattingen jaarcijfers stroomproductie bekend. Het aandeel van stroomproductie uit duurzame bronnen is gestegen van 20,3% in 2011 naar 21,9% in 2012. De stijging van het aandeel zonnestroom is van 3.2% naar 4.6%. Opmerkelijk, omdat zonnepanelen juist kleinschalig en decentraal energie opleveren.
Lees de hele analyse over energie in handen van Duitse burgers op : Energytransition.de
en bekijk de rapporten van BDEW hier: BDEW, BDEW rapport
Lees ook
Oliebedrijven financieren grootste windturbines ter wereld
Duits dorpje verdient miljoenen met schone energie

Over de schrijver

19 reacties op “Duitse energierevolutie is in handen van de burgers”

 1. Tramplus, jouw reacties, net als die van Mark, houden ons scherp. Zo hebben jullie ons meermaals gewezen op het rendement van windenergie en we deelden dat inzicht. We schrijven nu ook vaker over windenergie.
  Als redactie begrijpen we graag wat reacteuren bedoelen met hun feedback zodat we deze kunnen beoordelen en wegen. Vandaar mijn vraag.

 2. Bovendie ben niet IK degenen die "dialoog" aanzwengelt. Dat is "Hetkawel" die verzuipte in de reklame van zonnepanelen. En dat gaat de grootste lacher worden. Ik heb daar nog geen zinnig antwoord op gevonden.

 3. Een dialoog is hier niet mogelijk als men niet bereid is, ergens (hetzij van mijn site, hetzij van Google) op te halen. Men splitst het probleem in delen, die dan afzonderlijk afgezeken worden. Ik heb inmiddels forumervari9ng genoeg om dat te kunnen zeggen.
  Ik heb niet voor niets een website om feiten weer te geven, maar als deze vervolgens als linkspammen wordt gezien, is het zinloos ook nog eens een dialoog te starten. Daar is het te laat voor. Men houdt als een terrier vast aan oude gewoonten en alle afwijkende info kan men niet aan.

   1. Oh, daar heb je beroepsdiskuzeurder ook. Er zijn ook nog lezers die niet afzeiken. Mijn site is druk bezocht. Het is zinloos over feiten te diskuzeuren. Je kunt ook diskussieren over het weer, dat verandert ook niet daardoor.

 4. Er is in Duitsland iets geheel anders aan de hand mij de omroep. Waarom ontbreken hier (NL) programma's als Quarks&co, Planet-E, 3sat-Nano, Kopball (voor de jeugd) Die Maus (ook voor de jeugd), Einfach Genial en nog wat echte informatieve programma's?

 5. Beste Henk,
  Helemaal eens, wij schrijven dit daarom ook bijna wekelijks.
  Zie bijvoorbeeld: "Met de voorbeelden van Duitsland en Denemarken binnen handbereik lijkt het klussen aan een groene economie inmiddels op het opzetten van een IKEA bouwpakket. Als Rutte en Samsom de plaatjes op het voorbeeld volgen, moeten ze ook in Nederland een duurzame kast in elkaar kunnen zetten." https://www.hetkanwel.net/2012/12/04/groen-bouwpak
  Niet voor niets selecteren we ook nieuwsitems als bovenstaande, waar het mainstream nieuws nauwelijks oog voor heeft. Of neem deze blog, breed opgepikt door sociale media, maar het eerst bij ons gemeld https://www.hetkanwel.net/2012/12/26/duits-dorpje-
  En check ook dit filmpje, waarin we exact beweren wat jij terecht constateert: https://www.hetkanwel.net/2012/12/23/zo-maakt-een-
  Wat betreft de windmolenparken: daar heb je ook een goed punt, maar het succesvolle voorbeeld van winddelen, waarmee 7 miljoen euro voor 2 windmolens werd opgehaald, geeft ons goede hoop dat dit gaat veranderen. Het voordeel van windmolens zal volgens on steeds vaker worden gedeeld met burgers. Hoe zie jij dat?

   1. Eeeh, dat van corruptie, ahum, daar ben ik het niet mee eens, sorry. Wél is een belangrijk verschil dat bij ons de olielobby erg sterk is. Heeft Duitsland een bedrijf zo sterk als Shell?

    1. Dank!
     Duitsland kent een andere lobby met Siemens, RWE e.d.
     Nederlands probleem is de grote gasvoorraad en nu die mindert de rol die de overheid met de gasrotonde wil spelen.
     Een gemeente als Amsterdam doet zich "duurzaam" voor, maar speelt een belangrijke rol met een kolen en benzinehaven, waarvoor zelfs een nieuwe sluis versneld wordt aangelegd en meebetaald, terwijl de stad stevig moet bezuinigen. Daar zie/hoor je weinig weerstand tegen.

   2. De Duitse overheid geeft zowel burgers als bedrijven de kans te genieten van het voordeel van duruzaam.
    Zowel bedrijven als burgers betalen de feed-n opslag op de energie tarieven.
    Zowel burgers als bedrijven krijgen dat geld weert terug als ze hun duurzame stroom verkopen.
    Dat is eerlijk van de duitse overheid.
    De Nederlandse overheid laat alleen burgers betalen om de SDE subsidiepot te vullen
    De Nederlandse overheid gunt alleen bedrijven die SDE subsidie, burgers zijn uigesloten door de overheid
    De overheid sluit ook burgers buiten om zelf een windpark te bouwen. Wettelijk kan dat niet, maar ze doet dat buitensluiten van burgers van voordeel uit een windpark, door:
    – ambternaren van EZ alleen bedrijven helpen met alleen grote windaparken.
    – burgers mogen alleen toekijken hoe ondernemers subsidie krijgen en verdienen aan de wind
    – Nu EZ en VROM afsprakenhebben met die ondernemers en gemeentes waar die grote windparken moeten komen, mogen gementes nog een paar weken proberen daar draagvlak bij hun burgers voor te vinden.
    – Maar EZ en Financieen bieden gemeentes geen mogelijkheid om hun burgers dat voordeel uit windenergie te geven, want ze zijn tegen hun eigen wet, waarin dat voordeel wel mogelijk is, Dit heet zelflevering of vrijstelling van energie belasting. Volgens art 95a, lid 2 van de elektrisciteitswet
    – Omdat het wettelijk nog niet helemaal onmogelijk is, werkt de staat nu aan eenwetswijzigign, in de wetgeviogns agenda Styroom, waar dit al of nie tin geregeld moet worden
    – Inzet van het Rijk is dat de burger belasting betaalt en daarmee bedrijven subidieert
    Corruptie is niet alleen als bedrijven ambtenaren en politici geld geven.
    Ook als publieke dienstverleners als ambtenaren, vooral werken aan het organiseren van geldstromen uit onze samenleving, zoals het voorstel van deVVD om met Nederlandse subsidie, duurzame storom te importeren
    Dat is extra duur (een geldstroom naar het buitenland)
    Maar de Staat kan zo meer belasting van burgers innen, en de grote fossiele bedrijven kunne tegelijk ook het meest verdienen aan die duurzame stroom
    Zelf stroom opwekken met je eigen stukje windpark, is het goedkoopst. Rijksambtenaren werken dt tegen, en hebben provincies en gemeetesd gechanteert om ook hun eigen burgers buiten te sluiten.
    Allemaal om de staats belastigtn inkomsten te maximaliseren, ook al gaat erdan veel onnodig gelkd naar buitenlandse fossiele energiebedrijven
    Dat is de corruptie waarmee de nederlandse staat en het parlement, de Nederlandse samenleving op grote achterstand heeft gezet, de laatste 20 jaar
    Ik vind het bizar hoe "volks"veregenwoordigers uitsluitend opkomen voor de belangen van bedrijven en niet voor de belangenvanburgers.
    Dat geldt in de kamer, maar door de chantage vanhet rijk ook in gemeentes en provincies

 6. Beste Het kan wel, inDSuitsland is geen revolutie gaande.
  Zo ziet eerlijk openbaar bestuur er uit
  Kijk nog even goed, en schrijf eens over waarom dat in Nederland ook wel kan
  De inwoners van Duitsland en Nederland verschillen niet zo veel, de corruptie bij de Nederlandse overheid wel.
  Dat vertaalt zich in voor Nederlandse burgers onwerkbare condities
  De Nederlandse staat sluit burgers buiten van voordeel van windparken

Reacties zijn uitgeschakeld.