Duurzame daad 13/50 – In 5 stappen klimaatneutraal

‘Wat deed jij toen het tij nog te keren viel?’.  Ik denk niet dat mijn neef Max – aan wie ik deze woorden in mijn vorige blog toeschreef –  straks zijn beschuldigende vinger mijn kant op zal wijzen. Hij heeft wel het recht. Elk griezeltje teveel aan CO2, die de klimaatverandering veroorzaakt komt immers door … mij. Zonder mij geen kolencentrales, zonder mij geen chemische industrie, zonder mij geen vliegverkeer, vrachtverkeer, miljoenen melk- en vleeskoeien…noem maar op.

Nee, wees niet bang. Ik leid niet aan grootsheidswaanzin. Ik zie mijzelf meer als metafoor voor de consument in z’n algemeenheid

Ze laten mij als consument mooi links liggen

Het valt me op dat elke sector gewezen wordt op zijn verantwoordelijkheid: de energiesector, de agrarische sector, de transportsector; allemaal moeten ze minderen op straffe van. Maar mij als consument laten ze mooi links liggen. Zo blijf ik – als daadwerkelijke boosdoener – lekker buiten schot. Hooguit krijg ik wat vriendelijke suggesties om een keertje minder vlees te eten of op warme truiendag de kachel een graadje lager te zetten. Zijn politici te bang om mij aan te spreken uit de vrees dat ik hen de rug toekeer bij de volgende verkiezingen? Kom op, zeg, doe niet zo slap. Zet mij ook eens aan het werk! Zo ingewikkeld is het niet.

Stap 1 – goed voor 4 ton

Bij ons thuis zijn we met ons tweetjes, dus goed voor gemiddeld 20 ton CO2. Het schema hieronder van Milieu Centraal heeft het overzichtelijk in partjes verdeeld. 4 ton CO2 voor energie. Met één simpel telefoontje ben ik al 4 ton kwijt. Qurrent, Greenchoice, Vandebron, Eneco… talrijk zijn de energieleveranciers die echte groene stroom leveren. Toegegeven als vandaag iedereen in Nederland één van deze partijen belt, dan is er een probleem. Want zoveel groene stroom wordt er in Nederland nog niet opgewekt.
Co2 3A

Valse groene stroom

Er blijkt ook nog stroom uit Noorwegen te komen, maar dat is eigenlijk niet echt. Arjen Lubach had het er afgelopen zondag ook al over.  In Noorwegen is alle stroom groen. Omdat Noren niet specifiek om groene stroom vragen maar gewoon om stroom, mogen Noorse waterkrachtcentrales het groene van hun stroom apart verkopen in certificaten van oorsprong.

Ben je afnemer van groene stroom uit Noorwegen, dan krijg je gewoon grijze stroom van kolencentrales geleverd maar door zo’n certificaat van oorsprong mag het groen genoemd worden. Wordt hier valst gespeeld? Oordeel zelf. Hier wordt het nog eens uitgebreider uitgelegd.

Wij zijn overgestapt naar Hollandse Wind van Eneco. Daar kregen we direct Toon bij cadeau. Toon laat zien wanneer we stroom gebruiken. En tja, dat kopje thee even opwarmen in de magnetron laat een enorme piek zien. Dus laten we dat voortaan achterwege. Hoe minder stroom je gebruikt des te beter. Ook al is ie donkergroen.

Volgende week: Stap 2

Annemarie de Raadt

50 duurzame daden in één jaar. Lukt dat? Annemarie de Raadt van de Goede Gids gaat de uitdaging aan. Elke week schrijft ze welke duurzame daad ofwel goede gewoonte zij in haar leven opneemt. Ter informatie en inspiratie.

Lees ook mijn eerdere blog over dit onderwerp: CO2? Ik stop er mee

In de Goede Gids staan de bedrijven vermeld, die met zorg voor mens, dier en aarde ondernemen. Onafhankelijk geselecteerd en volgens duidelijke criteria. Wil je zelf een goed leven en gun je anderen dat ook? Kies dan voor bedrijven uit degoedegids.nl.

Over de schrijver

7 gedachten over “Duurzame daad 13/50 – In 5 stappen klimaatneutraal”

  1. Overbevolking zorgt voor lagere kwaliteit van leven geloof ik. Het zou goed zijn als we in bel. Landen als Afrika condooms etc. Gratis worden uitgedeeld OV andere voorbehoedsmiddelen. De kinderbijslag kan opgeheven worden in NL en daarvoor in de plaats zou er een cultuur fonds ter beschikking kunnen komen waarmee burgers in hun wijk zelfvoorzienend kunnen worden; waarmee burgers in hun wijk fruitbomen van kunnen planten en groentetuintjes. Ook leuk voor kinderen. Help burgers zelfvoorzienend te worden in plaats van het kapitaal BBP te vergroten.

  2. Overbevolking zorgt voor lagere kwaliteit van leven geloof ik. Het zou goed zijn als in bel. Landen als Afrika condooms etc. Gratis worden uitgedeeld OV andere voorbehoedsmiddelen. De kinderbijslag kan opgeheven worden in NL en daarvoor in de plaats zou er een cultuur fonds ter beschikking kunnen komen waarmee burgers in hun wijk zelfvoorzienend kunnen worden; waarmee burgers in hun wijk fruitbomen van kunnen planten en groentetuintjes. Ook leuk voor kinderen. Help burgers zelfvoorzienend te worden in plaats van het kapitaal BBP te vergroten.

  3. Het valt me op, dat de meeste berichtgeving over het klimaat de optie bevolkingsbeperking niet noemt. De rest is toch dweilen met de kraan open?

    1. Hoi Izerina, goed dat je hier aan denkt maar het grote probleem bij de overbevolking van deze aarde is niet zozeer dat er zoveel kinderen worden geboren als wel dat we steeds ouder worden. Vroeger leefden er doorgaans 2 generaties tegelijkertijd, nu zijn dat er 3 en als we straks allemaal 100 of ouder worden dan zijn het zelfs 4 generaties die op hetzelfde moment deze aarde bevolken. Mensen overhalen om minder kinderen te krijgen, dat lukt nog wel maar om mensen over te halen minder oud te (willen) worden…

Reacties zijn gesloten.