Deze duurzame initiatieven voorspellen de toekomst

Op de eerste dinsdag in september vieren we Prinsjesdag van de duurzaamheid, ofwel Duurzame Dinsdag. Een koffertje met honderden baanbrekende duurzame initiatieven wordt aangeboden aan de regering. Het is de basis voor een jaar lang zaken doen en noten kraken tussen initiatiefnemers, politiek, overheid en bedrijfsleven. Hoe meer initiatieven in de koffer, hoe sterker het geluid. Jouw idee of initiatief kan erbij zijn! Je kunt je tot en met 6 juni aanmelden.

Rinske van Noortwijk en Ineke van Zanten van GreenWish nemen jaarlijks alle inzendingen onder de loep. Deze duurzame initiatieven zijn namelijk toekomstvoorspellers en hun jaarlijkse trendrapport maakt de innovaties inzichtelijk per thema. Hier vertellen ze alvast iets over de trends van nu.

Wat is Duurzame Dinsdag?

Duurzame Dinsdag is een verzamelplek van duurzame ideeën en initiatieven. Het maakt mogelijk dat we met elkaar aan de duurzame transitie werken. De Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn al jarenlang nauw betrokken. Maar ook sponsoren uit het bedrijfsleven en politici. Er worden gesprekken georganiseerd, ketens gesmeed, politieke moties voorbereid, launching customers gevonden. Kortom er wordt op allerlei manieren samen opgelopen. We merken nu dat steeds meer mensen aanhaken en meer willen weten.

Research & Development afdeling van de samenleving

Wij zeggen altijd: Duurzame Dinsdag is de R&D afdeling van de samenleving. Het maakt duurzame innovatie zichtbaar, maar lang niet alles lukt, of krijgt grote impact. Zo gaat het met innovatie. Je moet heel veel uitproberen, om te weten wat dan wél werkt, dus koester ook de minder impactvolle initiatieven. Die hebben een rol.

Duurzame initiatieven bieden een blik over de horizon

Als we nieuwe onderwerpen vaker zien terugkomen in sociaal ondernemingen, dan weten we dat er een trend aankomt. Als je dit weet, dan kan je daar als beleidsmaker of politicus op gaan voorsorteren. Dan kan je duurzame innovaties samen sneller groot helpen maken. Of dan weet je dat er draagvlak is voor grote maatregelen. Zo zagen we al jaren initiatieven rond het terugdringen van plastic tasjes en wisten we dat het verbod in 2019 op weinig verzet zou stuiten. Dat had eerder en creatiever gekund. Net als nu rond waterbesparing.
Al een paar jaar groeit het aantal initiatieven. Dan weet je dat de tijd rijp is om water anders te gaan beprijzen en waterbesparende maatregelen dezelfde voordelen te gaan bieden als bijvoorbeeld zonnepanelen. We zien ook veel alternatieve zelfbouw woonvormen. Naar ons idee een belangrijke puzzelstuk in het woningtekort. Initiatiefnemers kopen op steeds grotere schaal landbouwgrond om dat om te vormen tot natuur. Het gesprek wordt gevoerd over ‘uit de economie halen van grond’. En we zien bijvoorbeeld ook dat initiatieven nieuwe, transparante organisatievormen ontwerpen, gebaseerd op het laten bloeien van talent en gelijke verdeling van invloed en eigenaarschap. Heel interessant voor de overheid om daarvan te leren, omdat we veel meer in netwerken werken. Zo kunnen we nog veel meer vernieuwing ‘oogsten’, als we beter zicht hebben op initiatieven. 
Duurzame Initiatieven Duurzame Dinsdag

Initiatiefnemers zitten ook in instituties 

Het aantal duurzame initiatieven groeit. Steeds meer mensen willen zich niet meer laten leiden door een systeem. Het vertrouwen in instituties neemt af. En dat is een trend op zich zelf. Initiatiefnemers brengen de verandering van buitenaf. Maar binnen organisaties, overheden en bedrijven zijn er ook steeds meer mensen die verandering willen veroorzaken. Zij opereren vaak alleen, tegen de stroom in. Ook hen kun je beschouwen als initiatiefnemers. Duurzame Dinsdag brengt dat samen. We zien het als een zachte, liefdevolle ‘menging’ en daarmee een langzame verschuiving van macht en invloed. 

Maak ook deel uit van deze doe-beweging

Het verlangen om onze grondbeginselen te herzien is een positief verlangen voor de toekomst, naar ‘echte welvaart’. De initiatieven leven die wereld vóór, zodat we er ons een beeld bij kunnen vormen en hun voorbeeld kunnen volgen.
Mocht je daar deel van uit willen maken, of iemand willen tippen. Dat kan! Tot en met 6 juni kun je je idee, initiatief of onderneming aanmelden via Duurzame Dinsdag.

Over de schrijver