Hoe helpt een keurmerk om echt duurzame koffie te herkennen?

In Nederland houden we van koffie. We drinken wel drie koppen per dag, maar dan willen we natuurlijk wel een duurzaam kopje. Gelukkig zijn er steeds meer merken die duurzame koffie produceren, waarbij ze oog hebben voor de hele keten; van boon tot kop. Keurmerken kunnen je helpen om duurzame koffie te herkennen.

In de afgelopen jaren zijn er diverse keurmerken opgezet voor producten uit lage lonen landen, die we in het Westen veel consumeren. Denk hierbij aan producten zoals koffie, chocolade (cacao), bananen, soja en palmolie, waarbij het milieu en de rechten van de boeren niet op de eerste plaats komen. Met de keurmerken wordt duurzame productie gestimuleerd en is het voor de consument in Nederland duidelijk of een product eerlijk is.  

Rainforest Alliance

Thuis en op het werken drinken we behoorlijk wat koffie. Daarmee heeft koffie een behoorlijke impact op het milieu en op de mensen die in de keten werken. Er is namelijk een lange keten. De meeste koffie komt namelijk uit Midden- en Zuid Amerika. 

In Brazilie worden er bijvoorbeeld nog steeds veel giftige bestrijdingsmiddelen gebruikt. De mensen die op het land werken, krijgen daar geen beschermende kleding voor en het gif komt in het grondwater terecht. De mensen die in de buurt wonen, komen dan ook in aanraking met deze stoffen.

Eén van de keurmerken met een lange historie en wereldwijde impact betreft de Rainforest Alliance. Andere keurmerken zijn Fair Trade (Max Havelaar), Utz Certified en biologisch.

Rainforest Alliance is al sinds 1987 actief met operaties in meer dan 60 landen. Zo zorgt het Nederlandse Gio Coffee dat ook bij bedrijven deze duurzame koffie gedronken wordt. Wat draagt het Rainforest Alliance keurmerk bij aan een duurzame consumptie van koffie?

Behoud regenwouden

In de voornaamste regio´s waar koffie vandaan komt, is ontbossing vaak aan de orde van de dag. Bossen vormen de longen van onze wereld en voorkomen een versnelling van het broeikas effect en verlies van fauna en flora. Door voorlichting en samenwerking met lokale overheden, boeren en bedrijven probeert de Rainforest Alliance ontbossing te voorkomen. 

Duurzame verbouwing

Koffie wordt veelal verbouwd door kleine koffieboeren die vooral oog hebben voor hun inkomsten. Door het geven van voorlichting en het tonen van alternatieven, helpt de Rainforest Alliance boeren om hun land duurzamer te bebouwen. Dit betekent minder bodem uitputting en minder noodzaak om nieuwe grond te winnen via ontbossing. Via een recent gepubliceerd rapport van de VN wordt nogmaals benadrukt dat duurzaam gebruik van grondstoffen noodzakelijk is.

Fair trade

Als tegenprestatie voor de boeren, helpt de Rainforest Alliance boeren om eerlijke prijzen te krijgen voor hun koffie. Hier geldt niet zozeer de macht van de sterkste en de grootste productie. Rainforest Alliance stelt boeren worden in staat om een beter bestaan op te bouwen met hun duurzame productie. Dit komt niet alleen de natuur ten goede, maar voorkomt ook dat boeren uitgebuit worden door wereldwijde corporaties. 

Tips voor verbruik

Behalve bij de selectie van koffiebonen via een keurmerk als Rainforest Alliance, kun je ook op andere vlakken bijdragen aan een duurzamere consumptie. Denk aan het scheiden van je koffieafval bij organisch huisvuil in plaats van deze in de normale vuilnis te deponeren. Je kunt koffiedik ook op allerlei andere manieren gebruiken, bijvoorbeeld om je gootsteen te ontstoppen of als mest voor je planten. Op het werk, op evenementen en bij verenigingen is het wenselijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van afwasbare kopjes, of van afbreekbare materialen bij wegwerpkopjes en -roerstaafjes. 

Over de schrijver