Economische Zaken frustreert de energierevolutie van burgers

Bron: Winddelen
Het lijkt erop dat het Ministerie van Economische Zaken probeert om eigen energiewetgeving erdoor te jassen, die minder gunstig uitpakt voor gewone burgers die zelf hun eigen energie opwekken, of dat nu met zonnepanelen, coöperaties of winddelen gebeurt. EZ doorkruist ook de plannen van de SER, die nu juist bezig is met een groot “energieakkoord” waar wel, is de verwachting, veel ruimte is voor de burger.

Dit is althans de opinie van Igor Kluin, die een informatiebijeenkomst van EZ bijwoonde over “decentrale energieopwekking”, oftewel over energie die niet door bedrijven, maar burgers zelf opgewekt wordt. De aanwezigen werd gevraagd om de geleverde informatie geheim te houden. Later bleek dat EZ weinig op had met burgers die hun eigen energie opwekken. EZ wil ondermeer een energiebelasting voor zelflevering in voeren — een heikel en omstreden standpunt, waarmee het voor burgers veel minder rendabel wordt om zelf energie op te wekken.
Igor Kluin: “Ik zat mij continu af te vragen waarom EZ nou zo graag wil dat hun plannen niet naar buiten komen. Dit is toch de Nederlandse overheid, niet de Cubaanse? Waarom zou je als overheid zo’n merkwaardige, riskante eis stellen tijdens nota bene een inspraaksessie? En toen, in een onbekommerd moment van de presentatie, liet EZ terloops vallen dat lokale energie geen factor is bij het behalen van de doelstelling voor 16 procent duurzame energie in 2020. Met andere woorden, de zaal was gevuld met mensen en initiatieven die verder geen impact vertegenwoordigen, volgens EZ. Kortom, een wetgevingstraject, inspraaksessies, geheimhoudingsverzoek en druk op de ketel, allemaal voor iets dat irrelevant wordt geacht. Noem mij maar naïef, maar ik vind dat opvallend. Het wordt nog opvallender als je bedenkt dat precies op dit moment in de SER aan een groot energieakkoord wordt gewerkt dat wanneer het slaagt, allesbepalend zal zijn voor de energiehervormingen die Nederland tot 2020 zal doorvoeren. Waarom zou je dan nu snel nog even een mini-akkoordje er doorheen proberen te jassen?”
Volgens Kluin begaat Economische Zaken een “gigantische vergissing” door bottom-up energie als irrelevant te bestempelen. “Dan ga je volledig voorbij aan de kracht en energie van de mens.” Maar nog kwalijker vindt hij de “overduidelijke tactiek om snel een ogenschijnlijk sympathiek wetje er doorheen te drukken. Dit vermoeden werd bevestigd toen ik uit de wandelgangen van het SER-akkoord vernam dat EZ daar duidelijk te kennen heeft gegeven dat over dit plan niet onderhandeld gaat worden.”
Ook Herman Wijffels heeft via twitter al zijn zorgen over de rol van Economische Zaken geuit:


Lees het hele artikel op Duurzaam Nieuws.
Lees ook
Veel ondeugdelijke zonnepanelen op de markt. 7 tips om ze te vermijden
Dossier zonne-energie: alles over zonnepanelen, van hoeveel je verdient tot waar je ze kunt aanschaffen
De beste aanbieders van groene stroom

Over de schrijver

4 reacties op “Economische Zaken frustreert de energierevolutie van burgers”

  1. elktrische auto's? De trein rijdt al 100 jaar elektrisch. Windmolens zijn er ook al een tijdje. Tot midden IN de stad. En niemand die dat tegenhoudt. De chaos zal de straf zijn.

  2. Achtereenvolgende Nederlandse kabinetten hebben zich grote moeite getroost om de ontwikkeling van duurzame energie volledig te frustreren. Liefst hadden ze alles volledig tegengehouden, maar dat is ze niet gelukt. Shell is waarschijnlijk een van de belanggrijkste aandeelhouders van Nederland en die zijn ook niet gebaat bij windenergie en elktrische auto's.
    Ik ben bezig met zonnepanelen en ga op korte termijn beslissen hoe en wat. Alles op dit gebied lees je heel mooi en overzichtelijk bij de stichting sun4ever op http://www.sun4ever.info.
    Wil je ook dat duurzame energie door gaat zetten zet dan zonnepanelen op je dak. kies wel voor kwalitatief goede exemplaren en betaal gewoon wat extra. dat loont zich op de lange termijn.

Reacties zijn uitgeschakeld.