Eerste conflictvrije tin is gewonnen

Mijn in Congo
Mijnbouw in Democratische Republiek Congo

Op 24 oktober is er voor het eerst conflictvrij tin gewonnen uit een mijn in Zuid-Kivu, provincie van de Democratische Republiek Congo. De eerste zakken hebben de mijn verlaten en luiden het begin in van de aanvoer van mineralen via een gecontroleerde toeleveringsketen buiten de invloedssfeer van gewapende groeperingen. Het Conflictvrije Tin Initiatief is een project van de Nederlandse regering in samenwerking met het bedrijfsleven om de regio economisch te ontwikkelen en duurzame winning van grondstoffen te stimuleren en te promoten.
De Conflict-Free Tin Initiative  (CFTI) wil de vraag naar conflictvrije mineralen groter maken. De economie van de Democratische Republiek Congo is volledig ingestort door toedoen van gewapende conflicten in de regio. Het initiatief is erop gericht om een goed traceersysteem op te zetten voor conflictvrij tin en te laten zien dat conflictvrije mineralen mogelijk zijn. Volgens CFTI is het project geslaagd wanneer het zal leiden tot legale mijnbouw, werkgelegenheid en een vooruitzicht naar economische groei en stabiliteit in de regio.
Een team bestaande uit allerlei stakeholders, waaronder vertegenwoordigers van de Congolese regering, de Verenigde Naties, de Duitse federale geologische dienst, de lokale projectmanager van het Tin Supply Chain Initiative (iTSCi), het lokale bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, heeft de mijn als conflictvrij aangemerkt.
Nieuwe vooruitzichten
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Knapen: ‘Na jarenlange uitsluiting van de internationale handel, hetgeen leidde tot massale werkloosheid onder mijnwerkers, kunnen dankzij het CFTI (Conflict-Free Tin Initiative) de werkzaamheden in één van de mijnen in Zuid-Kivu worden hervat. De eerste zak conflictvrij tin brengt ons een stap dichter bij nieuwe vooruitzichten voor deze veelgeplaagde regio, waar eindelijk iets goeds kan worden bewerkstelligd.’
De Nederlandse regering heeft als neutrale bemiddelaar de partners uit alle delen van de toeleveringsketen, van mijn tot smelter en eindgebruiker, bij elkaar gebracht. De partners uit het bedrijfsleven in de CFTI-pilot zijn Koninklijke Philips, Tata Steel, Motorola Solutions, Fairphone, HP, Research in Motion (RIM), Alpha, AIM Metals & Alloys, Malaysia Smelting Corporation Berhad (MSC), Traxys, ITRI en de lokale exporteurs en mijncoöperaties. Ook de Verenigde Staten en het Regionale Programma voor Ruimtelijke Ontwikkelings Initiatieven van het Zuidafrikaanse ministerie van Handel en Industrie zijn betrokken bij de totstandkoming van het CFTI.
Staatssecretaris Knapen is verheugd over de resultaten tot dusver, maar realiseert zich dat er geen garanties zijn voor succes in de toekomst: ‘Dat staat of valt met de betrokkenheid van het bedrijfsleven en de veiligheidssituatie in Zuid-Kivu. Ik roep alle betrokkenen op hun goede werk voort te zetten en nodig anderen uit zich aan te sluiten bij dit initiatief.’
Bron: Minbuza en CFTI
Lees meer:
Fairphone over anderhalf jaar in de winkels
Geld verdienen met je oude mobiel
Windmolen maakt water in woestijn

Over de schrijver