Bron: Felyx

Jonge ondernemers brengen elektrische deelscooters naar grote steden

In Amsterdam start een nieuw deelconcept voor elektrische scooters: Felyx. Dit innovatieve vervoersconcept pakt luchtvervuiling, files, en parkeerproblematiek in de stad aan. Amsterdammers kunnen via een app op rit-basis een elektrische deelscooter huren om in de binnenstad snel van A naar B te komen en binnen een afgebakend gebied de e-scooter overal weer gratis parkeren. Felyx bouwt door op vergelijkbare deelscooterconcepten in Barcelona, Parijs en San Francisco.

Met Felyx heb je een alternatief voor een eigen auto in de stad, maar je kunt het ook gebruiken als slimme vorm van na-transport in combinatie met het openbaar vervoer. Als de dienst aanslaat, wil Felyx ook snel beginnen in Rotterdam, Utrecht en Den Haag.
Met Felyx rijd je zonder abonnement voor 30 cent per minuut van A naar B. Elektrische deelscooters van Felyx staan verspreid door de stad, met een gemiddelde loopafstand van drie minuten. Het servicegebied van Felyx omvat de wijken: De Pijp, Centrum, delen van de Rivierenbuurt, Oost en Oud-West. Binnen dit gebied kunnen de stille e-scooters overal gratis geparkeerd worden. Een elektrisch busje rijdt rond om de batterijen om te wisselen voor nieuwe als de lading beneden de 20% komt. Je hoeft zelf dus nooit op te laden.

Jonge ondernemers

Felyx is opgericht door twee jonge Amsterdamse ondernemers, Maarten Poot (29) en Quinten Selhorst (29).
“De reden dat wij dit initiatief zijn gestart”, zegt Poot, “is om de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Daarvoor zijn nieuwe gedeelde vervoersopties nodig.” Selhorst sluit zich daarbij aan: “Met Felyx denken wij de druk op de binnenstad te kunnen verminderen en de Amsterdammers meer opties te geven om van A naar B te komen. Hiermee sluit Felyx aan bij de doelstellingen van Gemeente Amsterdam: meer mobiliteit met minder middelen en ruimte.”

Adopteer een scooter

De twee oprichters van Felyx hebben tot nu toe € 700.000 aan financiering opgehaald, waarvan €400.000,- bij informele beleggers, zoals duurzaamheidsondernemer Anne-Marie Rakhorst. Hiermee is een start per 1 juli gegarandeerd. Ze willen het e-scooterpark voor de start uitbreiden tot maximaal 216 scooters waarvoor momenteel particulieren en beleggers via een crowdfunding met 6% rente een scooter kunnen adopteren.

Over de schrijver