Elitescholieren lopen stage op vuilnisbelt

Foto: Danumurthi Mahendra, Flickr

Veertig leerlingen van de Indonesische jezuïetenschool De Britto volgden een bijzondere maatschappelijke stage: ze woonden en werkten een week lang op een vuilnisbelt. Ze lopen stage om te ervaren hoe de allerarmsten in hun land leven. De De Britto-school wordt bevolkt door de kinderen van de politieke en financiële elite van Jogjakarta.
De stage was bedoeld om de rijke tieners begrip bij te brengen voor het leven van arme Indonesiërs. Op de vuilnisbelt moesten de leerlingen onder meer plastic verzamelen en bewakers ontlopen. Ze liepen een extra risico om opgepakt te worden omdat ze geen vergunning hadden om afval te verzamelen. Tijdens hun stage konden ze geen beroep doen op hun invloedrijke ouders.
De jongeren leren tijdens de stage, die een vast onderdeel vormt van het curriculum van de De Britto-school, niet alleen wat armoede is, ze zien ook dat de vuilnisverzamelaars gevaarlijk werk doen en elke dag grote risico’s (ongelukken, arrestaties, vergiftigingen) lopen om genoeg geld te verdienen om zichzelf en hun gezinnen te kunnen onderhouden.

Bron: 360, het beste uit de internationale pers.

De nieuwe 360 besteedt uitgebreid aandacht aan Duitslands groeiende economie en macht in Europa. Koop 360 in de kiosk, de app store of neem een voordelig kennismakingsabonnement (8 nummers voor 15 euro). Volg 360 ook op Twitter of Facebook.
Meer van 360
Europa in de uitverkoop: alles moet weg
Assad Moordenaar: hoe een cartoon tot stand kwam
Lange Hollanders vervuilen milieu te veel

Over de schrijver