Met deze tips kan je zelf al aan de slag met energie besparen

Gisteren werd de Energieagenda gepresenteerd door minister Kamp van Economische Zaken. De besluiten die er in staan klinken goed. Zo staat er in het plan dat Nederland een CO2-vrije samenleving zal worden. De termijn waarop dit gerealiseerd wordt is alleen wel érg lang. Namelijk tussen nu en 2050.
De Energieagenda kreeg dan ook een hoop kritiek van verschillende partijen in de Tweede Kamer en een aantal milieu-organisaties. Maar we kunnen natuurlijk ook zelf bijdragen aan het CO2-vrij maken van ons land, daarom hieronder ook een  aantal tips waar je zelf mee aan de slag kunt.
De Energieagenda
De Energieagenda legt uit hoe er in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten in Nederland. Zo staat er o.a. in dat het kabinet duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte zal stimuleren. Verder wordt er gekeken naar de mogelijkheden om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen te verduurzamen. Daarnaast zal de wettelijke verplichting voor aansluiting van huizen en gebouwen op het gasnetwerk komen te vervallen. Bovendien worden er niet meer automatisch nieuwe gasnetten aangelegd in nieuwbouwwijken.
Kritische reacties
Milieu-organisaties reageren kritisch dat de Energieagenda niet ver genoeg gaat. Zo wijst Greenpeace er op dat de energieagenda qua concreetheid en tempo niet in lijn is met de afspraken uit Parijs. Verder stellen ze dat de concrete doelen voor wind en zon in 2030 ontbreken en eisen de sluiting van alle kolencentrales in 2020. Volgens hen kan het afscheid van fossiele brandstoffen veel sneller. Campagneleider Joris Wijnhoven: “Als we veel meer windmolens op de Noordzee bouwen, dan kunnen we in 2025 een schone energievoorziening hebben.”

Tips waarmee je zelf aan de slag kunt
Wil jij niet tot 2050 wachten om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen? Met deze tips kan je zelf al aan de slag:
1. Krijg inzicht in jouw klimaatklappers
Voor je begint het maken van allerlei aanpassingen is het zinvol om te kijken waar jij precies verschil kunt maken. Met de CO2-test van Milieu Centraal ontdekken of jouw huishouden en levensstijl meer of minder CO2 uitstoot dan gemiddeld. Uiteraard geven zij je ook allerlei tips en maatregelen zodat je weet met welke klimaatklapper jij het verschil kunt maken.
2. Stap over op gasloos koken
De makkelijkste manier om te beginnen met minder gas gebruiken is door gasloos te gaan koken. Zo kan je bijvoorbeeld overschakelen op keramisch, inductie of elektrisch koken. Uiteraard raden we je wel aan om over te stappen op groene stroom of zonnepanelen te installeren, anders verbruik je indirect alsnog fossiele brandstoffen.
3. Installeer een warmtepomp en/of zonneboiler
Een warmtepomp is een duurzaam energiesysteem die onbenutte warmte uit de omgeving omzet in warmte die wel benut kan worden. Zo kan een warmtepomp bijvoorbeeld warmte uit de bodem omzetten in warme die via het cv-systeem gebruikt kan worden. Dit bespaart gas. Een warmtepompinstallatie is trouwens alleen geschikt voor goed geïsoleerde huizen; anders moet de warmtebron namelijk zo groot zijn, dat de kosten van de investering niet meer opwegen tegen de opbrengsten.
Een zonneboiler is een systeem met een zonnecollector en een voorraadvat. De zonne-energie die met behulp van de zonnecollector ‘gevangen’ wordt, wordt gebruikt om het water in het voorraadvat te verwarmen. Dit kan tot wel 45% aan gas besparen. Wil je je woning écht duurzaam verwarmen? Dan kan je kiezen voor een combinatie van een zonneboiler en warmtepomp. De zonneboiler verwarmt water dat vervolgens niet meer door de warmtepomp verwarmd hoeft te worden, wat betekent dat de pomp minder elektriciteit verbruikt.
4. Ga elektrisch rijden
Een elektrische auto is een stuk duurder om aan te schaffen maar heeft lage brandstofkosten. Elektrische auto’s scoren goed als het aankomt op een milieuvergelijking met auto’s die op benzine of diesel rijden. Zo stoten ze gemiddeld 40 procent minder CO2, bijna 80 procent minder fijnstof en zelfs minder dan 95 procent stikstof. Auto’s die op stroom rijden stoten zelf geen broeikassen uit, maar het opwekken van elektriciteit in elektriciteitscentrales leveren wel milieubelasting op. Het zou dus mooi zijn als je jouw elektrische auto kunt opladen met groene stroom.
5. Ga energieneutraal wonen
Er zijn al tientallen energieneutrale woningen in Nederland en er staan honderden op de planning om gebouwd te worden. Je kunt er voor een nieuwbouwwoning of om een bestaand huis te verbouwen. Daar zijn verschillende subsidies voor. Voor inspiratie en voorbeelden kan je eens kijken op het platform Huis vol Energie. Hier vind je bestaande woningen die al energieneutraal zijn en woningen die daarnaar op weg zijn. Je kunt lezen welke maatregelen de eigenaar heeft gekomen om (bijna) energieneutraal te wonen en wat hun ervaringen zijn.
Wil jij meer weten over energieneutraal wonen? Klik dan hier voor meer informatie of bekijk het filmpje hier onder.

Over de schrijver