EU richtlijn zaaigoed bedreigt mogelijk duurzame landbouw, bevoordeelt grote bedrijven

Foto: Loz Pycock, Flickr
Foto: Loz Pycock, Flickr

Een nieuwe richtlijn van de Europese Commissie veroorzaakt reuring op veel sociale media sites, zoals nujij en facebook. In de nieuwe richtlijn wordt de handel van zaaigoed geregeld voor de hele EU. Grote bedrijven zoals Monsanto en Bayer lijken daar veel baat bij te hebben. Zo vrezen milieu-organisaties dat kleine zaadbedrijven en zelfs hobbykwekers geen zaden meer mogen verkopen of ruilen. Kathleen van Brempt, Belgische socialistische europarlementariër en voormalige minister, waarschuwt voor de enorme macht die grote bedrijven hebben over onze voedselproductie.
Lees ook
[adrotate group=”1″]
Grote juridische overwinning voor bio-boer in strijd tegen Monsanto
Tips om zelf je eten te kweken, ook als je alleen een balkon hebt
In een analyse, gepubliceerd op de Belgische, Dewereldmorgen.be, schrijft ze over de nieuwe richtlijn. Die lijkt vooral een product van lobbywerk van de grote zaadbedrijven. Van Brempt: “De tekst is geschreven vanuit een agroindustriële logica, die de belangen van grote producenten wil beschermen, ondermeer hun intellectuele eigendomrechten op de technologie die gebruikt wordt om hybride of transgene planten te ontwikkelen.”
Volgens Van Brempt is de dominantie van de industrie op het zaaigoed een recent fenomeen. “Tot het begin van de jaren 80 was de kweek van zaden vooral een zaak van selectie door landbouwers, tuinders en kleine familiale bedrijfjes. Maar de biotechnologie en de zogenaamde life sciences die vanaf de jaren 80 een hoge vlucht namen, hebben de hele zadenmarkt radicaal veranderd.”
“De concentratie op de zadenmarkt neemt nog alle dagen toe. De drie zaden- en agrochemische bedrijven Monsanto, DuPont and Syngenta controleren al 53 procent van de commerciële zadenmarkt. Economen aanvaarden dat wanneer vier bedrijven 40 procent van een welbepaalde markt controleren, er niet langer competitie mogelijk is. De 6 grote spelers op de zadenmarkt, Monsanto, DuPont, Dow, Bayer, BASF en Syngenta, werken dan ook nauw samen, ondermeer door strategische allianties aan te gaan, zodat ze gebruik kunnen maken van elkaars patenten op de kenmerken van transgene zaden, zoals tolerantie voor pesticiden.”
Van Brempt wil dat als de richtlijn op de tafel het Europees Parlement ligt er scherp gekeken wordt welke belangen gediend worden: “Het is belangrijk na te gaan of die directieve louter de belangen van het oligopolie dient en of ze al dan niet een duurzame landbouw in de weg staat. Want zoals dr. Howard het al opmerkte, is de zadenindustrie steeds nauwer verweven met landbouwmethoden die de bodem uitputten, met monoculturen, met vervuiling van ecosystemen en met een gigantisch verbruik van fossiele brandstoffen en water.”
Bron: De Wereld Morgen

Over de schrijver