Fiets en zonne-energie gooien hoge ogen bij stadsgesprek Energie

Raadslid Matthijs Sienot (D66) Bij Het Stadsgesprek.
Raadslid Matthijs Sienot (D66) Bij Het Stadsgesprek.
Utrecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Een mooie ambitie. Maar wat vinden Utrechters daar eigenlijk zelf van? En hoe zijn inwoners bereid om deze doelstelling te halen? Zonder hun bijdrage blijft de ambitie tenslotte een onhaalbare droom. Daarom laat de gemeente de inwoners met stadsgesprekken nu zelf aan het woord over de klimaatambities. Gisteren vond het eerste gesprek plaats: de deelnemers verwachten een hoofdrol voor de fiets en de zon.

Tweehonderd Utrechters maken een plan om de overgang naar duurzame energie mogelijk te maken. Via loting zijn zij geselecteerd. Dit proces heeft een behoorlijk goede afspiegeling van de Utrechtse bevolking opgeleverd, als we kijken naar geslacht, leeftijd, en woonwijk.

Royale beloning lijkt wel effectief

Deelnemers Aan Het Stadsgsprek Energie
Deelnemers Aan Het Stadsgsprek Energie
Over de tamelijk royale beloning voor de deelnemers aan het stadsgesprek was vooraf de nodige ophef. Ze ontvangen €300,- aan waardebonnen of €600,- voor energiebesparende maatregelen. Maar daarvoor moeten de deelnemers wel flink aan de slag. In drie zaterdagen wordt gewerkt aan een gezamenlijk plan, waarin belangrijke keuzes voor de toekomst staan, zodat we de komende vijftien jaar als stad serieus werk kunnen maken van de noodzakelijke energietransitie.

Bovendien lijkt de beloning er voor gezorgd te hebben dat de zogenaamde ‘zwijgende meerderheid’ ook deelneemt aan het gesprek. Mensen met een stopcontact voor wie energie net zo vanzelfsprekend is als water uit de kraan. Juist hun medewerking is cruciaal voor het behalen van de doelstellingen. Energieplannen die tot stand zijn gekomen zonder participatie stranden nogal eens wegens grote weerstand onder inwoners. Ik was dan ook heel blij dat ik heel andere gezichten zag dan normaal bij energiebijeenkomsten.
De deelnemers gingen nagenoeg allemaal erg serieus aan de slag: de betrokkenheid bij de opdrachten was hoog, ook in dat opzicht leek de beloning zijn doel niet gemist te hebben.

Het viel mij op dat de deelnemers, ondanks hun verschil in leefstijl en levensfase, heel eensgezind waren over de gewenste ambities: de lat ligt hoog. Het kan bijna niet schoon en zelfvoorzienend genoeg.

Maar hoe kunnen we die doelen halen? Ook daarover leek veel overeenstemming. De inwoners kiezen voor meer zonnepanelen, fietsen, energiebesparing en slimme meters om bewustwording over energiegebruik te bevorderen.

Windmolens in de buurt van woonwijken konden op minder enthousiasme rekenen. Te veel overlast: horizonvervuiling en lawaai. Als er windmolens bestaan zonder deze problemen ligt de situatie anders. Er werd bovendien serieus getwijfeld aan het rendement van windmolens. Er waait wel altijd gratis wind, maar lang niet altijd voldoende, zodat de molens in steden vaak stil staan. „Betekent kiezen voor windenergie trouwens altijd kiezen voor een molen?” vroeg een groep deelnemers zich af. „Zijn er inmiddels geen nieuwe mogelijkheden? Wat zegt de wetenschap hierover?”

Zonneweides in Utrecht

Daarentegen zagen deelnemers aan het Stadsgesprek grootschalige schone energie-opwekking wel zitten in de vorm van zonneweides. Volgens mij ontkomen we er ook niet aan dat we zonne-energie op andere plaatsen dan alleen het dak opwekken. Een simpele rekensom laat dit zien: een gemiddeld huishouden verbruikt op dit moment 3500 kWh stroom, 7000 kWh warmte en 3500 kWh voor vervoer. Daarvoor zijn ongeveer 60 zonnepanelen nodig. Op een gemiddeld dak passen 12 tot 16 panelen.

Verder vinden de deelnemers dat fietsen nog veel meer bevorderd kan worden, zeker met de opkomst van elektrische fietsen. Weet je hoeveel stoplichten je tegenkomt op weg van Leidsche Rijn naar De Uithof? Maar liefst 35. Ik heb het voorbeeld niet gehoord, maar ik kan me voorstellen dat de deelnemers aan het Stadsgesprek Energie heel enthousiast worden van de Shweeb, waarmee je 60 kilometer per uur kunt fietsen zonder moeite. Bij het stadsgesprek over fietsen sprak deze innovatie erg tot de verbeelding.

Ik kijk nu al uit naar het volgende stadsgesprek op 28 maart. Dan zien we hoe ver we kunnen komen met de maatregelen die de deelnemers voorstellen. Onder leiding van procesbegeleider Ecofys komen dan energiescenario’s aan bod die mogelijk zijn op basis van de wensen en voorkeuren van de deelnemers aan het Stadsgesprek.

Matthijssienot_KleinFrissewind, Matthijs Sienot is raadslid voor D66 Utrecht. Hij werd door de Natuur & Milieufederatie Utrecht uitgeroepen tot ‘Groene Belofte van de provincie Utrecht’. Ook werd hij uitgeroepen tot Facebook-politicus van het jaar. Volg @matthijssienot ook op Twitter en op Facebook.

hetkanWel moedigt een open discussie aan over een duurzame samenleving. Ben jij politiek actief of zie je duidelijk voor je hoe we de wereld groener, eerlijker en leuker kunnen maken? Neem contact op met onze redactie over plaatsing van je opiniestuk.

Over de schrijver