Filedruk daalt met 40% zonder nieuw asfalt

Groenemetropool MilieudefensieUit het vandaag gepubliceerde plan ‘Bouwen aan een Groene Metropool’ van Milieudefensie blijkt dat de filedruk in de regio Rotterdam – Den Haag met 40 procent daalt zónder nieuw asfalt aan te leggen. Grote infrastructurele projecten als de A13/A16 en de Blankenburgtunnel zijn dan niet nodig. De 2,2 miljard euro die daarmee vrij komt wordt geinvesteerd in trein, light-rail, metro en een iconisch netwerk van fietssnelwegen.

De beprijzingsmaatregelen uit het plan zijn doorgerekend door de adviesbureaus Goudappel Coffeng en CE Delft op verkeerskundige effecten, kosten en milieueffecten. Daaruit blijkt dat de files spectaculair dalen. Dat bewijst volgens Milieudefensie de effectiviteit van kilometerbeprijzing. Willem Verhaak: “De strategie van dit kabinet om al maar meer asfalt aan te leggen is onhoudbaar, met name in de Randstad. Het is peperduur en gaat ten koste van de leefbaarheid.” Milieudefensie constateert dat het kabinet steeds meer alleen komt te staan in haar afwijzing van kilometerbeprijzing. Zo bepleitte deze week ook het Havenbedrijf Rotterdam de invoering van beprijzing en gaf wethouder Baljeu van Rotterdam aan dat te willen onderzoeken. Eerder gaven de Rai-vereniging en de ANWB al aan dat de invoering van een vorm van beprijzing onvermijdelijk is.”

Groene metropool

Als de plannen van Milieudefensie worden uitgevoerd ontstaat een Groene Metropool, een stedelijk gebied waar leefbaarheid én bereikbaarheid hand in hand gaan. De keren dat mensen de auto laten staan is het openbaar vervoer een snel en comfortabel alternatief. Tegelijkertijd dalen emissies van schadelijke stoffen flink en dat leidt tot schonere lucht. Zo daalt de stikstofuitstoot met 8,5 procent en CO2 met 11 procent. De gemiddelde automobilist gaat er met het plan van Milieudefensie financieel niet op achteruit.

Groene gebieden als het Bergse Bos en Midden-Delfland blijven behouden. ‘Het gaat om belangrijke recreatiegebieden, de laatste stukjes natuur in de zuidelijke Randstad zijn van groot belang bij het behouden van de leefbaarheid in de regio’, aldus Verhaak.

Download het gehele rapport.

Over de schrijver

7 reacties op “Filedruk daalt met 40% zonder nieuw asfalt”

 1. Verrassende resultaten? De verbreding A6/A9 kwam met een spitsheffing tot een vergelijkbaar resultaat ook zonder nieuwe OV lijnen. Buitenlandse ervaring toont dat in de praktijk. Verwarrend dat Milieudefensie nu weer wel voor een spitsheffing is en als enige effektieve maatregel uit het rapport., aangevuld met OV ingrepen die toch al in de huidige plannen zitten.

  Niets in het rapport over parkeeromvang en parkeerkosten voor de auto, over afspraken met bedrijven, publiekstekkers e.d. Ook niets over doorstroming maatregelen voor bus en tram. Het rapport wil de Hoekselijn tot zogename ligthrail ombouwen, maar bedoeld is een metro, nogal slordig. Niets over doorstroming maatregelen voor bus en tram.

  Het aandeel fiets in het Rotterdamse is opvallend laag. Dat zou je moeten aanpakken. Dit rapport komt met fietssnelwegen voor de e-fiets en de e-scooter en dus ook voor de veel grotere groep stinkende scooter. Een speeltje voor een veel kleinere groep als de dagelijkse (mogelijke) fietser.

 2. Het gaat hier over een gewoon toegepast wetenschappelijk onderzoek dat verrassende resultaten oplevert en daarmee dus direct al zijn functie bewezen heeft.

  Verder is het niet specifiek een duur onderzoek, natuurlijk wel duurder dan de internet-pluk-en-plak flut onderzoekjes waar bepaalde bewegingen mee schermen, maar niet duurder dan vergelijkbaar materiaal.

  Het enige dat zoveel wrijving oproept is dat er opgeroepen wordt problemen op te lossen door specifiek naar vervoerbeweging te kijken of er een alternatief voor is. Kennelijk is het zeer bedreigend voor sommige mensen te leren dat je soms ook de fiets of het OV kunt gebruiken.

 3. uitstoot per km is wat telt… zonder file rijd ik 1:20. Als ik in de file sta verbruik ik 1:10. Mijn uitstoot is in een file gewoon 2x zo hoog, en dan heb ik het nog niet over milieu belasting door roet (door in ongustig toerental rijden), slijtage aan banden en remmen. (die ook sneller vervangen en geproduceerd moeten worden)

 4. Het zijn flauwekul onderzoeken omdat ze een probleem oplossen (files) door autorijden onbetaalbaar te maken. Dat is veel te makkelijk en eigenlijk volksverlakkerij…dan komen ze aan met betere fietspaden (haha, als of dat de reden is dat mensen niet met de fiets naar hun werk gaan) en lightrailverbindingen, terwijl iedereen kan snappen dat als het openbaarvervoer de zelfde bereikbaarheid zou hebben als de auto, het openbaarvervoer totaal onbetaalbaar zou zijn. Files ontstaan door capaciteitsproblemen en die los je op door de capaciteit de vergroten (meer asfalt) of de de vraag naar capaciteit te verminderen…dit rapport gaat uit van het laatste…ik geloof daar niet in want de vraag naar mobiliteit zal in principe niet veranderen en het openbaarvervoer en de fiets zijn over het algemeen geen alternatieven. Kortom alleen als je mensen dwingt (door autorijden onbetaalbaar te maken) gaat hun verhaal op…tja dan staan mensen toch liever in de file.

 5. Het gaat niet werken. Er ontbreekt een gedegen financiele onderbouwing en met die 2.2 miljard die vrij komt, kun je al die extra spoorwegen, ferryterminals en dergelijke niet aanleggen. Verder wordt er nauwelijks aandacht besteedt aan vrachtverkeer, terwijl juist dit de komende jaren sterk zal toenemen. Er wordt gezegd dat de capaciteit van de Betuweroute beter moet worden benut: leuk idee, maar zolang de Duitsers hun spoorlijn niet aanpassen, zal dat niet gebeuren. Voor de binnenvaart biedt de Maasvlakte op dit moment onvoldoende capaciteit, hoewel er sprake is van een nieuwe containerterminal voor binnenvaart.

 6. begrijp ik niet helemaal. wat heeft een kolencentrale in China met slim en schoon mobiliteitsbeleid in NL te maken? was Pareto een Chinees?

  Wat belangrijk is: in het rapport worden onderzoeken van Verkeer & Waterstaat genoemd die er op wijzen dat meer asfalt in de regio den haag-Rotterdam de files niet oplossen maar verplaatsen naar nieuwe knelpunten.

  Bovendien zal de prijs van olie sterk stijgen, terwijl openbaar vervoer relatief gezien goedkoper blijft. Thuiswerken is ook een succesvol gebleken idee, het zorgt voor 5% minder verkeersdruk tijdens de spits.

  waarmee niet is gezegd dat asfalt in sommige gevallen wel degelijk fileverminderend kan werken, als onderdeel van een mix van oplossingen. Het onderzoek van de vid is dus niet per se tegenstrijdig aan dit onderzoek.

  het succes van meer asfalt verschilt per regio, afhankelijk van de verkeerssituatie.

  als we het over Pareto hebben, de vraag is of meer asfalt het instrument is dat tot 80% minder files leidt, terwijl wegenbouw wel veel van het budget opslokt dat beschikbaar is om verkeersproblemen aan te pakken. En dan heb ik het nog niet over het gegeven dat meer asfalt leidt tot meer auto's en dus meer vuile uitstoot, terwijl de lucht in Rotterdam al het smerigste is in NL.

  wat mij betreft is het rapport van milieudefensie dan ook een zinnige bijdrage aan de discussie over mobiliteit in de randstad.

 7. Merkwaardig, Nos publiceert 2 weken geleden nav VID onderzoek http://nos.nl/artikel/239081-minder-files-door-ex…. Neig toch eerder naar VID (die met files en verkeer bezig zijn) dan de notoire boe-roepers van milieudefensie. MD is toch wel de PVV van het milieu: inspelen op angst. Als ze dan toch zo zorgen maken, graag beetje prio voor de kolencentrale die wekelijks in China geopend wordt. Je weet wel… iets met Pareto en zo….

Reacties zijn uitgeschakeld.