Filedruk stijgt bij PVV en VVD, neemt sterk af bij GL en D66

5591761716 57Cf063D96
Foto: Epsos.de, Flickr

Het lijkt de omgekeerde wereld: juist de “autopartijen” VVD en PVV zullen zorgen voor meer files. De plannen van het autokritische Groen Links zorgen juist voor veel minder files. Dit blijkt uit berekeningen van het CPB, die de effecten van verkiezingsprogramma’s van verschillende partijen doorrekende.
Het CPB kwam met de volgende cijfers. Deze gaan over de situatie in 2020, ten opzichte van het basispad.
1. GL -67%
2. D66 -46%
3. PvdA -37%
4. CU -32%
5. SP -20%
6. CDA +7%
7. VVD +10%
8. PVV +12%
De verklaring volgens het CPB: “Het niet belasten van de vergoedingen voor woon-werkverkeer zorgt voor een toename van het autogebruik en de filedruk. Het effect op autogebruik en files van meer geld naar of bezuinigen op wegen is in verhouding hiermee beperkt. Dit is de belangrijkste verklaring voor de toename van het autogebruik en de filedruk bij VVD, PVV en CDA.”
Bron: BNR

Over de schrijver